Google
This is 's page

Kad to nije napravija Mjesni Odbor onda je Gradonačelnik primija stanovnike sa Brižin

Written on:February 6, 2019 10:40 pm
198

Sa krova od Mjesnoga Odbora če kome kupa past na glavu

Written on:February 6, 2019 10:30 am
022

Kome triba ovakvi Mjesni Odbor neznan,ali znan da građaniman našega sela sigurno ne triba

Written on:February 5, 2019 12:50 pm
042

I opet ljudi u staromen dilu sela (Getu) nisu spavali,jer su bili u straju kad če jin more počet u kuče ulazit

Written on:February 4, 2019 9:50 pm
104

Svizac Phil je reka da če proliče uranit

Written on:February 4, 2019 9:45 pm
Slike-21150-295x180

Kad več nije zaslužija i moga dobit nikakvu nagradu za Dan Grada,a onda mu bar dajte sve ono ča mu trenutno triba za stuč ovi panj od palme

Written on:February 3, 2019 11:25 am
038

Jučera su se otpilala debla od propali palmi

Written on:January 31, 2019 4:13 pm
7

Može li koko iz Gradske uprave ovo objasnit?

Written on:January 29, 2019 10:29 pm
027