Evo su počeli radovi

Datum:September 2, 2021 10:05 pm
Komentari
Komentiraj

Na putu prema groblju započeli su radoviman za vodu i kanalizaciju tako da se sa autan uzgor ne more,pa sad preostaje ona alternativa od puta ča san bija o njoj pisa,ali ka ča san u tomen textu reka,triba meknit tabele,jerbo ni naši iz sela ne znadu kako če uzgor ič,a kamoli koko šta bude triba doč sa strane,a isto tako u priči sa oniman šta svakodnevno koristidu oti put,postoji kritika kako bi bilo dobro da se svako malo sa strane puta očistidu mista za da se jedna od aut more turnit u kraj,za da se moredu mimoič i na kraju,jema bit,kako govoridu da put več pomalo triba popravljat,pa bi bilo dobro da se da komen u zadatak da bar svaka dva dana otin puten učine điradu i vidi je li put triba popravit…

IMG_7470

A kako če se dokle budedu trajat radovi,do groblja moč doč?

Datum:August 30, 2021
IMG_7227

Ovo kako EU financira radove okolo vode i kanalizacije,svaki čas se more dogodit da radovi počmedu i na putu prema groblju,tako da če se auton moč doč do Braskoga doca,a dalje če se moč samo nanoge odit,a za aute se pripremija alternativni pravac,ali kroza priču sa ljudiman svatiš da tri dila nji nema pojma ča mu objašnjaješ,kad mu govoriš di oti takozvani, alternativni put prolazi,pa ču ja ovako to objasnit….

Otvori ...

A,sad češ sigurno napisat onu poznatu,a jesan li Van ja reka ča če se dogodit?

Datum:August 27, 2021
IMG_6827

Govoridu mi u selo nako onega ča se je jedan kamijoncin šta je vozija drva zaglavija kolon u Tunbin jerbo se u Tunbinu otvorila rupa,a sriča da rupa nije bila toliko velika,pa je samo sa kolon zaglavija i kako mi je ovi jedan reka,jerbo je bija sa“ druge strane žice“tražilo se pomoč da ga se dođe sa sajelon izvuč,ali se ipak uspija nikako sam iz otega iskobeljat… Pa me od…

Otvori ...

A čiji je posal za maknit ove čike?

Datum:August 27, 2021
IMG_1969

Navr one kante ča je meklo isprid starega kanpanela,a još je nije maklo,neka ne pristaje anbijentu u kojemu se nalazi,stoji pepeljara i ta pepeljara kako se vidi izvršava svoju dužnost, zašto je i postavljena,ali se postavlja pitanje čija je dužnost da otu pepeljaru isprazni?Sriča da jemamo kišu koja ote čike izmrvi i buru koja ji kasnije raznese.

Otvori ...

Pitadu me u selo da di bi u nas tribali bit ovi polupodzemni kontejneri za smeče?

Datum:August 24, 2021
IMG_6372

A ča to mene pitate? A kako ča?Jesi li ti u Mjesnomen Odboru? Ajde pak. Jesan i?Jeli oti Mjesni Odbor počeja radit? A je,baš smo nikidan-u četvrtak jemali sjednicu. Jemali ste sjednicu? A kako ništa oba tomen nisi pisa.Ajde pusti sad to,čekan da mi se slegnedu dojmovi pa ču onda,još uvik mi u glavi rebunbajedu,odbijedu se ka od šponde i nikako ji stivat na jedno misto. Nego pusti sad MO,ča…

Otvori ...

Opet ovde di nebi tribalo

Datum:August 24, 2021
IMG_6795

Jema več nikoliko daan da su na sjeveroistočnomen kantunu od Rive (tamo di su kontejneri) počela govna u more izlazit,ča se nikako nebi smilo događat,jerbo je oti dijal uza Kajin brig i okolo njega cili bija raskopan i kanalizacija se sprovela u eko sustav?? Je li to ima veze sa smradon ča se baš na Kajinomen brigu more ove dane u navratiman čutit,jer mi je jedan još prije govorija kako…

Otvori ...

Ma vidi ti dase Austrijanca

Datum:August 21, 2021
IMG_6651

Taman isprid mene na semaforu stoji niki Rangerover neka je na semaforu zeleno,kad ča,izaša dasa iz aute pa se iša karat sa onin-onon ča je bilo u drugoj auti odisprid njega. E sad ča se on iša karat ne znan,ali znan da je nakon vike i mavanja rukan grintavo krenija prema auti, uša, počeja vozit,i ispromiša sve trake koliko ji je ko bilo i lipo je udrija po gasu, jema…

Otvori ...

Je li moguče da i u Sučurcu pod pritiskon izletidu šahte od kanalizacije?

Datum:August 19, 2021
IMG_6360

Bila je to tema u selu, nakon ča se je čulo kako su na Čiovu zbog, kako su rekli,najvjerojatnije aktiviranja plinov u kanaliman fekalne odvodnje,letile šahte,tako da je jedna odletila do prvoga kata jedne od kuuč,a zna se kako u selu jemamo ulic koje nakon radov na novoj kanalizaciji pri šest sedan godin, smrdidu za popizdit,a ča ljudi onda radidu,začepljijedu rupe na poklopciman od šahti da jin šta manje vonja,a…

Otvori ...