Ma vidi ovoga zanimljivoga prijevoznoga sredstva

Datum:September 10, 2021 10:05 pm
Komentari
Komentiraj

Nazovimo brodič sklepan od dvi daske za srfanje koje ga održavadu na površini,povezane sa konstrukcijon koja je ujedno iskorištena za rastegnit mrižu na kojoj se more ležat,jema pentu,jedro…i nije da to stoji onako,ka belafigura,več se s njin na veliko vozika.

IMG_6363

IMG_6364

Iako je do utaknice Hrvatske reprezentacije sa Slovenijom još osan uri u Sučurcu se več proslavila pobjeda

Datum:September 7, 2021
IMG_7905

Od rani jutarnji uri lađala se šanpanja ča je došla iz Šveske,koja je točno u jedanajs ipo otvorena. Zašto baš u jedanajst ipo? A eto zato. Neka to ostane tajna.

Otvori ...

A kako doč do kontejneri?

Datum:September 6, 2021
IMG_7840

Ne samo da su, kad dođedu ispraznit kontejnere to onemogučeni napravit,več i ljudi ča dođedu itnit smeče, do nji ne moredu doč.

Otvori ...

Sučurac če doli na Rivu dobit zatvorenu peškariju????

Datum:September 2, 2021
IMG_6794

Po selu se več počelo na veliko o tomen baze itat,eno če u sobu peškariju otvorit,je jedna od jači. Ali krenimo redom,zaustavljadu me po selu da je li istina kako če doli na Rivu u onemu prostoru di je bija Turistički,oli ti ga ondašnja Mjesna zajednica doč peškarija u zatvorenomen,je oče,da komen je to palo na pamet,a ča ja znan komen,nikomen u Gradu ili na koje drugo misto,evo na opet,a…

Otvori ...

Ko itne materijal na divlje očekuje ga veeelika kazna

Datum:September 2, 2021
IMG_7482

Danas je Splisko grasko viječe donilo odluku da svaki oni koji itne razni materijal,onako na divlje,bilo diko u prirodu,na ulicu,park,uz cestu,plažu…,more očekivat kaznu od deset do sto iljad kuun.A taman je prije donošenja ove odluke jedan u Splitu iskipa evo ovo: Valjda če i Kaštila sličnu odluku donit? Jer ima i u nas isti prizori: Osin po selu u nas se ita i po Kozjaku,po privatniman zemljama…,najvažnije da se oti…

Otvori ...

Evo su počeli radovi

Datum:September 2, 2021
IMG_7470

Na putu prema groblju započeli su radoviman za vodu i kanalizaciju tako da se sa autan uzgor ne more,pa sad preostaje ona alternativa od puta ča san bija o njoj pisa,ali ka ča san u tomen textu reka,triba meknit tabele,jerbo ni naši iz sela ne znadu kako če uzgor ič,a kamoli koko šta bude triba doč sa strane,a isto tako u priči sa oniman šta svakodnevno koristidu oti put,postoji kritika…

Otvori ...

A kako če se dokle budedu trajat radovi,do groblja moč doč?

Datum:August 30, 2021
IMG_7227

Ovo kako EU financira radove okolo vode i kanalizacije,svaki čas se more dogodit da radovi počmedu i na putu prema groblju,tako da če se auton moč doč do Braskoga doca,a dalje če se moč samo nanoge odit,a za aute se pripremija alternativni pravac,ali kroza priču sa ljudiman svatiš da tri dila nji nema pojma ča mu objašnjaješ,kad mu govoriš di oti takozvani, alternativni put prolazi,pa ču ja ovako to objasnit….

Otvori ...

A,sad češ sigurno napisat onu poznatu,a jesan li Van ja reka ča če se dogodit?

Datum:August 27, 2021
IMG_6827

Govoridu mi u selo nako onega ča se je jedan kamijoncin šta je vozija drva zaglavija kolon u Tunbin jerbo se u Tunbinu otvorila rupa,a sriča da rupa nije bila toliko velika,pa je samo sa kolon zaglavija i kako mi je ovi jedan reka,jerbo je bija sa“ druge strane žice“tražilo se pomoč da ga se dođe sa sajelon izvuč,ali se ipak uspija nikako sam iz otega iskobeljat… Pa me od…

Otvori ...