Evo opet ponavljan na zahtjev oni ča tamo prolazidu

Datum:February 12, 2019 12:00 pm
Komentari
Komentiraj

Ovi put čemo ovako. Napisat ču i protokolirat ovi problem za pročelnicu upravnoga odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove- Mariju Pelivan,pa kad to napravin ovde ču kopy paste to meknit.
Evo san meka.

041

061

A evo sad opet oni text od pri dvadesetak daan:

adminDatum_January 21, 2019 10_36 pm Comments
Pitaju me da kome se moredu obratit za sredit koji problem u mistu?

A odgovor je prilično jednostavan.
NIKOME!
Evo jema več tri miseca da se oformija ovi novi Mjesni Odbor,a mi osin odgovora od presjednika da če bit problem okolo upisivanja imena Lorena Šulentića na spomen obilježje,ništa drugo nismo uspili saznat.

Zašto je sve tako tromo i događa se puževin korakon neznan,ali znan da ne more više tako.

Evo najbanalnija stvar koju san pri pedesetak daan pridložija da je triba učinit ni do dana današnjega nije realizirana,a ne zahtijeva ni projektnu dokumentaciju,niti podliježe zakonu o javnoj nabavi,niti triba provodit nikakve natječaje za to,ali kako je ko bilo onda,tako je i danas ostalo,a radi se o tomen,da san reka presjedniku neka proslijedi Gradu kako stanovnici koji od anbulante do Lučice gredu nanoge,u kišniman daniman,zamisto tamo di je predviđeno za pješake,dokle prolazidu spomenuton dionicon,doslovce imadu glavu u borši,jerbo jin oto ča je namijenjeno za pješake lipi dijal pliva u lokvan,tako da su pješaci primorani odit ceston,a ne triba niti spominjat,uz kišu,magljenje stakli na auti-smanjenu vidljivost,pogotovo po noči u kojoj su opasnosti ljudi koji tote moradu odit.

Zašto do sad u ovi pedesetak daan na pojedina mista ove dionice,di se stvaradu lokve,nije posuto žalo neznan,ali znan da neko nije obavija svoj posal,a ko je zakaza,je li presjednik Mjesnoga Odbora ili oni komu je presjednik proslijedija problem, neznan,ali znan da ovako dalje više ne može.

Ali,ako je presjednik MO-a nakon par daan vidija da ti posal nije napravljen,onda je triba opet urgirat,pa ako je nakon toga opet za par daan vidija da posal nije napravljen,opet je triba urgirat,pa ako je vidija nakon toga da je i dalje sve po staromen,opet je triba poč tamo.

Ako slučajno je,a ovi kome je problem proslijeđen nije učinija ono šta je triba,onda se presjednik MO-a mora obratit Gradonačelniku i reč kako ovi ča bi triba ne čini svoj posal,a zbog toga su stanovnici našega sela u opasnosti.

Ako presjednik tako ne misli radit,onda se nije triba ni vatat toga posla,jerbo sve one točke-probleme u našemu selu, ča smo ji pridložili,nji okolo trideset i ništo,ako se cilo vrime onima u gradskoj upravi ča ji tribadu realizirat, ne bude “sidit za vraton”, sve če ostat “mrtvo slovo na papiru”,a ja niman namjeru po par uri sidit na sjednicaman za da bi ispunija formu,na to zaboravite, iman ja i pametnijega posla od toga,sidit doma,guštat isprid kamina i pratit razigrane plamene jezike,oče li se koji identični ponovit.

Tri miseca koliko nan je prošlo od konstituirajuče sjednice je bilo sasvin dovoljno vrimena da se mi u Mjesnomen Odboru više ne moremo izvlačit na početničke greške,niti san doša tamo kome solit pame,niti ču komen dozvolit da meni soli,niti san doša tamo pametovat,niti ču komen dozvolit da meni pametuje,a niti da me neko tamo “nevidljivi”pravi budalon.

Isto tako i oglasna ploča Mjesnoga Odbora sa sandučičen za koje smo se složili da se mekne doli na rivu(bivši Turistički) u kojemu bi miščani mogli ubacivat svoje prijedloge šta bi prominili ili šta triba u selu napravit,pohvale,kritike…čekaju tri miseca manje sedan daan na postavljanje.A gledajuči obim posla koji je za to potriban,straj me i pomislit koliko če vrimena onda npr. proč da bi se počelo sa uređenjen staroga kanpanela????

Ča se mene i moje čere tiče Ajduk je jučera tuka Lokomotivu sa tri naprema jedan

Datum:February 11, 2019
052

Evo na ovu doli drugu sliku more se vidit di je bija balun,a sad ne virujen san baš trefija pravu stotinku sekunde dokle san ovo slikava,pa postoji mogučnost da je balun još bija unutra dokle ga vratar nije izbija ili ga je izbija,pa je ovo krenija prema vanka? Bilo kako bilo i da nisu ove dvi solucije točne,nego je ovo baš oni pravi uvačeni momenat,po slici se vidi kako je…

Otvori ...

Večeras su Sučuraške i Donjokaštelanske maškare učinile primopredaju ključi

Datum:February 9, 2019
1

Sinoč je u onoj dvorani u vatrogasac održana primopredaja gradski ključi koje je Gradonačelnik uručija,najpri Sučuraškiman,a onda i Donjokaštelanskiman maškaran,nakon čega su jedni i drugi svrgnili sa vlasti stare i postavili nove kraljice od krnjevali,u nas je tu lentu do sad držala Lela,a večeras ju je zajedno sa krunon priuzela Majda…

Otvori ...

Evo je Vili “misiju zvana palma” doveja do kraja

Datum:February 8, 2019
4

I evo,Vili je danas napokon sredija sve ono ča je naumija i na misto di je osta oni panj od palme kojega je svakodnevno i to po cile dane uporno kida, rastrka zemlju koju je natopija i tote rasporedija busene trave koji če se sad u proliče počet širit i popunit prazninu. Ups,zaboravija san napisat kako su mu u utorak došli pomoč oni iz Vlastitoga pogona,govori mi Vili da su…

Otvori ...

Bravo za gradske službe

Datum:February 8, 2019
015

Znte ono kad san pisa o oniman kupan ča su bile opasnost na krovu od MO da komen ne padnedu na glavu? E odma sutradan je to bilo sanirano. Bravo! Prije: Sad:

Otvori ...

Kad to nije napravija Mjesni Odbor onda je Gradonačelnik primija stanovnike sa Brižin

Datum:February 6, 2019
198

Ka ča san več o tomen pisa stanovnici Brižin zbog rekonstrukcije ceste sada jemadu veliki problem,jerbo po novome kad se sa južne strane digne zid,ljudi više neče tote moč parkirat aute. I kako ji mi iz Mjesnoga Odbora nismo primili i saslušali njiove probleme,razlog je obrazložija presjednik u emajliranoj poruci “Molio bih Vas da dobro ispitate situaciju prije nego li sazovemo sjednicu . Provjerite što je točno problem i da…

Otvori ...

Sa krova od Mjesnoga Odbora če kome kupa past na glavu

Datum:February 6, 2019
022

Fermaje mene jedan jutros u selo i počeja, znaš na Mjesnomen Odboru,a dokle je on to govorija,ja san ga slava na određeno misto skupa sa otin odboron,a on me zaustavlja,ma čekaj da ti rečen,jema par kup ča su se odvojile pa napiši da to sredidu,a ne triba ni spominjat da je to baš vamo na zapadnu stranu di ljudi cilo vrime prolazidu,a popodne i uvečer je krcato dice ča tote…

Otvori ...

Kome triba ovakvi Mjesni Odbor neznan,ali znan da građaniman našega sela sigurno ne triba

Datum:February 5, 2019
042

Znate ono nikidan kad san priča da se je na Brižinan počelo sa radoviman rekonstrukcije ceste i spomenija da tamo sad ljudi jemadu problema? E,a problem i nije baš tako mali,jerbo sad po novomen kad se sa južne strane digne zid ljudi više nečedu tote moč parkirat aute,tako da če puno nji bit u velikiman problemiman,a mi ka Mjesni Odbor ovega našega sela smo tu da kad ljudi jemadu niki…

Otvori ...

I opet ljudi u staromen dilu sela (Getu) nisu spavali,jer su bili u straju kad če jin more počet u kuče ulazit

Datum:February 4, 2019
104

Ovu nedilju rano ujutro okolo dvi ipo-tri ure,kako su mi ovi muž i žena pričali u kuču jin je počelo ulazit more,a oni su samo bespomočno gledali i micali ča se moglo,da bar eto,šteta bude ča manja,čak je ljudiman i u aute more ulazilo,ali neču puno više o ovomen pisat,evo ču sad i u buduče samo Copy paste,pa evo opet ono ča san lani u treči misec o tomen pisa,samo…

Otvori ...