Kako stat na kraj onima šta rezerviradu misto na plažama?

Datum:October 13, 2022 12:20 pm
Komentari
Komentiraj

IMG_4830

To je postala ka epidemija,pa tako ima oni šta znadu po cilo lito na određeniman,oniman takozvaniman divljiman plažan,ka i na oniman gradskiman,dokle su u nas na litovanju,pa ma koliko to trajalo,držat šugamane,deke… koje pritisnedu stinjan da ji slučajno vitar nebi odnija,pa su se ovi zanji godin određene destinacije odlučile borit na način da su krenili sa masovnin uklanjanjen svega šta na plažama po noči i raniman jutarnjiman uran nađedu,a ako po to dođete,naplatidu van kaznu,a ima ji i šta takvu praksu ostavljanja stvari zbog “rezervacije” uz kazne provajedu spriječit i sa malo drugačijin pristupom.

Evo jednoga takvoga primjera:
IMG_9001

E ovi je since od 1850 i nike,ovi drugi od 1900-te…

Datum:October 13, 2022
IMG_4834

Pa se počmeš pitat,ma čekaj malo,za ovega san čuja jema možda tridesetak ili onega drugoga zanji petnajestak godin,za trečega…,pa kako su onda na jedan put tako ostarili? Ali san zato nikidan naletija na “since”koji me oduševija:

Otvori ...

Sičete li se onoga kamijoncina šta je prolazija ulicama i prodava sladoled

Datum:October 7, 2022
IMG_4339

Kad mi je sin bija mali zva ga je tilu lilu jer je ima jednu specifičnu melodiju koja se mogla prilično daleko čut,tako da bi dica jemala vrimena za gratat babu,dida,oca mater…,pa kad bi dobili pineze,nestrpljivo čekali da se oti kamijoncin zaustavi kraj nji da bi mogli izabrat voljeni sladoled. E,a ovoga svega san se sitija kad san ovo lito bija u jednomen primorskome mistu i najpri čuja,pa onda nakon…

Otvori ...

Bome se ovi lipo rasfriška

Datum:October 5, 2022
IMG_4899

Sta je ispod onega mlaza vode ča gre iz šipka put pirije i malo se rasfriška i to ponovija nikoliko puti.

Otvori ...

Proradili su kontejneri na kartice?

Datum:October 4, 2022
IMG_5321

Zašto upitnik? A zato jer je oni ča ga je nikidan meklo na početku Varoša radija bez problema,dok ovi vamo ispod stare škole nije otvara sa karticama od korisnika,več je samo reagira na karticu od osobe iz Zelenoga i Modroga šta je tote cili dan bila i ljudima objašnjavala kako oti kontejner radi,a ujedno i izdavala kartice onima koje nisu našli doma kad su ji dilili. I pošto onima šta…

Otvori ...

Kako je to bilo u neposrednoj blizini kod eksplozije plina u Splitu

Datum:October 1, 2022
IMG_5242

A bilo je gadno za popizdit,neka san bija jednu pedesetak metri od mista događaja silina udara bila je toliko jaka da mi je parilo kako mi se unutrašnji organi primiščadu,sve je na jedan put utišalo,ni muva se nije čula,a nakon toga je počelo urlikanje,ajme nama,pucadu po nan…,a jedan muški glas je sve nadjača,bilo je, je…ti(biip) Putinu mater. A onda kad se vidilo da to nije bija nikakvi napad i pogledali…

Otvori ...

Nepoznati umjetnik na srčeku je napravija preinake

Datum:September 30, 2022
IMG_4606

Na natpisu Kaštela,okinija je zanja dva slova i na kraju doda opiturano slovo L od kartuna kojega je zalipija sa onin krep selotejpon,pa je tako sad ispa natpis KašteL,a ispod je flomasteron nadopisano Sučurac.

Otvori ...

Ideja o ukopavanju kontejnera na Rivu ide u ropotarnicu povijesti

Datum:September 30, 2022
IMG_5034

Znate kako smo nikidan Josip i ja,nositelji dvi nezavisne liste poslali na dvi adrese u Gradsku upravu,prijavu zbog obavljanja radov na ukopavanju kontejnera na rivi i pri dva dana sastali smo se sa direktoron Zelenoga I Modroga,Alenom Lučićem,di je u konačnici odbijena ta lokacija,a šta se tiče nove lokacije,e ona za sad nije nigdi određena,kako su nan rekli,najpri čedu vidit oče li ove dvi lokacije sa ukopaniman kontejneriman bit dovoljne,jer…

Otvori ...