Hrvatski dani male brodogradnje i Sajam turističkih atrakcija

Datum:April 7, 2019 12:45 pm
Komentari
Komentiraj

Nakon deset godin održavanja ovoga sajma u marini hotela Lav,ove godine se to dogodilo u Marini Kaštila.
To je sajam na kojemu izlažedu oni mali brodograditelji,a uz koji jema i razni novitadi vezani za guštanje na moru,evo npr.moglo se vidit i dasku za srfanje kojoj više ne triba jedro,več ispod jema propelu koju pokreče velika baterija koja dura uru vrimena,pa onda daska koja jema dvi stope i stepanjen po njiman okriče se propela koja tura dasku,bilo je i kanui,pa se onda moga vidit veliki izbor električni motorini,autič na struju,kuča od tridesetak kvadrati ča se more primiščat, koja unutra jema,jednu malu,jednu veču sobu,banj,kužinu…samo je triba spojit na struju vodu i kanalizaciju,pa onda veeeliki šator…

Quattro aprilanti, quaranta duranti

Datum:April 4, 2019
086

Danas je oni dan u godini za koji se, ča od mali nog znan, govori ona narodna talijanska, “Quattro aprilanti, quaranta duranti” ča oče reč da triba pratit kakvo je vrime danas i da če nan tako bit četrdeset daan,a ima i druga verzija,a ta je da sa današnjin danon završava četverodnevno razdoblje koje bi nan tribalo bit naznaka o tome ča nas od vrimena čeka u sljedeči četrdeset daan.Reče…

Otvori ...

Evo ovo su zaključci sa sjednice Mjesnoga Odbora od sinoč

Datum:April 2, 2019
115

Ka ča svi znate sinoč smo u Mjesnomen Odboru jemali vanrednu sjednicu na kojoj smo raspravljali o novonastaloj situaciji nakon dobiveni računi od Zelenoga i Modroga. Je bilo malo buke,žučne rasprave…,ali jednoglasni zaključak (prisutno 7članov od devet) je da se Gradonačelniku uputi zahtjev za hitan sastanak na kojemu če bit prisutni Gradonačelnik,direktor Zelenoga i Modroga i svi članovi Sučuračkoga Mjesnoga Odbora. Dogovorili smo se oko prijedloga koje čemo na sastanku…

Otvori ...

Ma dobro su rekli da nečedu kidat ovo stablo jerbo jema potencijala

Datum:April 1, 2019
163

Ovo stablo doli na Rivu je jedino ča još nije zazelenilo,a govoridu mi ovi sa rive da su milijun puti rekli da ga okinedu,jerbo od njega nima ništa,ali su dobili odgovor da ima naznak kako če ipak zazelenit. I je,evo na slike čete vidit kako su bili u pravu,ne oni prvi,več ovi drugi. Evo,to je ota mladica ča je ovi sa ščapon pokažije:

Otvori ...

Nesriča na cesti navr fabrike o cimenta

Datum:April 1, 2019
078a

Danas okolo dvi ure gori na predjelu Krknjač cisterna za rasuti teret naletila je na pješaknju.

Otvori ...

Bura ča se je digla oko računi za smeče od Zelenoga i Modroga,ne da se ne stišava,nego je sve žešča

Datum:March 29, 2019
002

Odma na početku,ono ča san jučera napisa da smo mi ka oporba prema presjedniku Mjesnoga Odbora išli sa zahtjevon za hitnon sjednicon zbog situacije oko računi od Zelenoga i Modroga,dobili smo odgovor da če se sastanak održat u ponediljak,pa ko ča jema,kad me vidi u selo neka mi reče. Jučera ja na Rivu,a oni me odma otpremili prema biloj zgradi,a ča je sad,ajde tamo isprid kancelarije od Zelenoga i Modroga…

Otvori ...

Šta se ovo događa sa računiman od smeča?

Datum:March 28, 2019
035-1

Pridučera je jedan na rivu diga veliku graju pošto je dobija račun od smeča od Zelenoga i Modroga i govori da mu je za devedesatak posto veči od dosadašnjega,a pošto je jedini od nas koji smo tote bili dobija račun,nismo ga ozbiljno ni svatili,mislili smo da laže,a on vadi račun iz žepa i sa njin maše,evo na, ča lažen, bip,biiip,bip,biiip,bilo je beštimlji i zvanja na mobitele doma za vidit je…

Otvori ...