Google
96

Danas je svjetski dan beskučnika

Datum:October 10, 2021 8:35 pm
Comments
Komentiraj

Danas se obilježava svjeski dan beskučnika,a u Hrvaskoj je koliko se zna, nji okolo dvi iljade,to je službeno,dok se neslužbeno govori da je ti broj puno veči.

To su ljudi koji umisto u toplima kučama spavadu ispod mostov,auto olupinama,napuštenima halama…,a računa se da samo za oko četrsto i pedeset nji ima mista u takozvaniman skloništiman za beskučnike,a onda jema pametnjakoviči šta očedu ove ljude prikazat ka da su sami za to krivi,naravno,zna svak svoju priču,kako smo se krenili igrat demokracijon, ljudi na puno toga nisu bili spremni,pogotovo na to da jin zbog npr. neplačeni računi neko ovrši stan oli kuču u kojoj stojidu,a jesmo se do tad čudili,kad smo u kino gledali filmove kako ljudi priko noči ostajedu na ulicaman i spavadu po parkoviman pokriveni novinan,a oni malo snalažljiviji napravidu kučicu od kartonski kutij,kupidu limenke koje prodajedu za da bi mogli kupit komad kruva,a onda smo i mi u hodu učili kako je to ostat bez stana oli kuče,kako tamo niki ko zna ko i iz koji pobud kupuje fabrike u kojima je po par iljad svita radilo,pa ji otpustija i oni se na jedan put našli na ulici bez ikakvi primanji itd.itd.,a nama objašnjavalo kako je to tako,jer je to dijal demokracije,pa je tako i plača sa kojon ne moreš izač s kraja na kraj,penzije,koje su mizerne isto tako dijal demokracije,pa danas jemamo okolo sedansto iljad stanovnika koji su na samomen rubu siromaštva,a šta je još natragičnije čitan podatak kako oko četrdeset i pet posto školske dice priko odmora ništa ne marendaje,a ko zna je li i doma jemadu šta za jist, pa bi ja sad postavija niko čudno pitanje,svi znamo kolika se propaganda učinila za privuč šta više ljudi da se cijepi,pa imamo i slogan koji glasi“ Misli na druge cijepi se“.

A šta beskučnici i siromašni koji su najmanje krivi zbog toga šta su u situaciji u kojoj su, ne zaslužujujedu da se pokrene jedna velika kampanja za boljitak njiovoga življenja?

Slike 7502

Slike 7504

Komentiraj