Google
3,086

Split Pride

Datum:June 6, 2014 11:40 pm
Comments
Komentiraj

Znate da je sutra u Splitu Gay parada koja če bit pod zaštiton od oko 600 policajac tako da oni koji u glavi ima nike čudne misli lipo ostane doma,a ne da o nama piše strana štanpa ka o nikiman divljaciman,a ako stvarno ima oni ča če sutra u gradu bit sa nikiman u glavi čudniman primisliman onda je dobro da zna da ako slučajno čako misli učinit i ako misli da če mu naum bit ostvaren jerbo misli da ga niko neče vidit onda triba znat da če uz več uobičajeno snimanje sa kamerama iz ruku policije sve bit snimano i sa visoko sofisticiranon opremon sa kojon se more snimit i najsitniji detalj (ka npr.ako izvadite onu od deset kun sa otin kameran se i to sa velike udaljenosti more pročitat njezin serijski broj), a to sve od opreme sutra če bit na raspolaganju policiji koja če na moguče sumnjivce istoga sekunda reagirat i prije nego li ovi krene zaustavit izgrednika u naumu.

Ispeci pa reci:

Komentiraj