Google
12,763

05.12.1943. u 15.05 sati bombardiran je Kaštel Sučurac

Datum:December 5, 2020 12:01 am
Comments
Komentiraj

Cila Brošura iz 1993. godine koju je udruga “Podvorje” izdala povodom pedesete obljetnice tragičnog događaja.
Brošuru morete listat pomoču ovi doli strelic (livo desno) ili (gori doli) sa kolon od miša.

http://sucurac.com/wp-content/uploads/2013/12/BROSURA_50_GOD_BOMB.pdf

Fala Filku Garbinu na PDF-u brošure.

Komentiraj