Google
670

A di bi sad tribali odit pješaci? Put blati je pun vode

Datum:March 9, 2018 10:29 pm
Comments
Komentiraj

I ovi ka i ostali vodeni problemi o kojima san pisa nisu baš od jučera,ovome jema bar osan,devet… godin,ako ne i više,a dokle če još ovako, ko to zna?

006

073

Ispeci pa reci:

Komentiraj