Google
566

Danas je cvitnica

Datum:April 5, 2020 9:50 pm
Comments
Komentiraj

Nikad još nije bila ovakva Cvitnica,mise su bez vjernika ili sa nji par u crikvama na pristojnoj udaljenosti,a isto tako se moredu pratit priko društveni mriž,nima procesije i ljudi sa maslinoviman grančican sa kojiman mašedu,ove se godine svelo na to da je isprid crikve meknuta kutija sa več blagoslovljeniman grančican po koje su ljudi dolazili i nosili doma.
A kakvi če bit Uskrs zbog Korona virusa?

IMG_3833

A sad čemo malo o Sučuračkoj povijesti koja je vezana za Cvitnicu.

Vratičemo se  tamo u daleku 1596 godinu kad je Uskočka vojska na Cvitnicu sa stanovniciman Kaštili i Sučurca osvojila Klis iz Turski ruuk,a na čelu in je bija Spliski plemič Dr. Ivan Alberti,general Juraj Lenkovič,Biskup iz Senja i naši Sučuraški glavari.

Ali nažalost,nakon samo dva miseca izdajon Venecije Klis je ponovo dopa u ruke Turak,tako da su Sučuraški glavari od kazne smrti spašavali glave i morali su iz sela bižat na uskočki teritorij,dok je biskup Dominis izgubija život,a Sučurac je od strane Venecije trpija veliku kaznu i odmazdu.

Ovakve stvari iz povijesti našega mista nikako ne smidu past u zaborav i triba ji prinosit mlađiman naraštajiman.

Komentiraj