Google
281

Ka da je priša

Datum:December 14, 2021 10:21 pm
Comments
Komentiraj

Naravno,stari kanpanejal još uvik ne svitli.
Pitadu me da kad če više?
Recite u Mjesni Odbor,govorin jin.
I ne tribate se mislit,za koju uru vrimena če sve bit riješeno.
Da neka lipo gren,reklo mi je.
Ajde pak,još san dobro i proša,bar mi je reklo da lipo gren,a moglo je bit i da gren grubo.

PS
Eto,bar nan je osposobilo ono crvenoga baluna,pa sad jemamo i plavu i crvenu koluru.

Komentiraj