Google
1,055

Kako je to bilo zanji put na sjednici od Mjesnoga odbora

Datum:June 27, 2019 11:01 pm
Comments
Komentiraj

Odma na početku moran reč da me sjednice ča ji jemamo u Mjesnomen odboru sa odgovoriman zašto to šta smo mi tražili da nan u selu triba,ne moremo imat-dobit,podsječaju na onu Britansku seriju „Da ministre“,baš na zanjemu sastanku,niko vrime san drža zatvorene oči i samo sluša odgovore presjednika MO i mislija da san u toj priči,ali kad san otvorija oči,suočija san se sa žalosnom stvarnošču.
Od zanjega sastanka Mjesnoga Odbora prošlo je trideset i šest daan,a ja ču evo tek sad izač sa napisanin texton ča je tote bilo,ma napisa san ja to odavna,ali san sve do sad izbaciva ono prvotno ča san onako „vril“pisa,pa nadopunjava i opet brisa.Jerbo kako napisat ništo ča je bilo i oto ublažit,da ne ispadne, kako mi je več pribotunano,da napadački pišen i eto san u ovi trideset i šest daan na sve moguče načine provava pridočit kako je to bilo,a da ne ispadne napadački i evo,to je to.

Najpri počnimo sa računiman od smeča zbog koji smo se opet tribali nač sa Gradonačelnikon i direktoron Zelenoga i modroga i na moje pitanje zašto nismo,dobija odgovor,da nismo zato jerbo se reklo da če se to dogodit kad se dobijedu novi računi i kad se vidi jesu li ljudi zadovoljni sa njima,ma čekaj malo,evo novi računi su dobiveni i osin sniženi računi oni ča su sami i ča ji jema dvoje,svi ostali su opet dobili iste,velike račune ka i do sad i evo odma na ovemu sastanku moremo oto zaključit i krenit dalje proceduru onoga šta smo donili jednoglasnu odluku,a to je bilo da ako se računi ne smanjidu idemo na Zbor građana koji če odlučit šta čemo i kako čemo mi ka misto dalje prema Gradu, šta se tiče ovoga problema ič.Našto mi je presjednik MO reka da ne moremo tako,evo on s kojima je razgovara su zadovoljni sa novima računima,ma čekaj malo,je li mi stojimo u istomen selu,evo od kako je krenila ova priča sa Zelenin i modrin samo san od tebe čuja da su ljudi zadovoljni sa računiman,a da i od Gradonačelnika, odma u početku kad je u intervjuu za Dan Grada izjavija kako su reakcije sa terena pozitivne?
Pa san onda pita ostale prisutne,one na poziciji ča oni jemadu za reč,na one račune ča su ji primili?
Sve je to bilo u tiho,nije bilo baš izjašnjavanja,je ovi jedan reka da on nezna koliki je njegov račun,ali da su oni sa kojiman je priča,ča se računi tiče,zadovoljni.

A onda je presjednik reka da najbolje da mi svi koliko nas jema do sljedečega puta sve one koje znamo priupitamo za račune,jesu li zadovoljni ili nisu i onda čemo donit odluku o tomen šta čemo dalje,a ja njemu,je li se on to šali,šta čemo čekat do idučega puta kad evo več sad znan da čete Vi ka večina doč i reč kako su oni s kojima je svako od Vas priča sa računiman zadovoljni i za Vas če to bit zaključena priča,jedino kako mi možemo doč do stvarni podatak koliko je ljudi nezadovoljno je oti, da ka ča smo i jednoglasno izglasali, sazovemo Zbor građani di čemo dobit jasnu sliku, koliko je oto zadovoljstvo kod ljudi,ča ga oni tako uporno očedu prikazat,ali je problem u tome šta se Vi bojite Zbora građana i nezadovoljstva koje bi stanovnici našega mista tu mogli iskazat i na sve moguče načine ono šta smo mi jednoglasno ovde izglasali to više ne spominjat i možda provat zataškat.

Dakle,mi ka opozicija ne tražimo puno,samo to da se pridržajemo oni odluk koje smo sami i to jednoglasno donili,a onda je presjednik reka, da šta ako organiziramo Zbor i na njega dođedu samo oni koji su nezadovoljni,ma o čemu ti pričaš,govorin mu,to je isto ka i na presjedničkiman izboriman kad je drugi krug,na izbore izlazidu oni kojima odgovara jedan ili drugi kandidat,a veeelika večina glasači nezadovoljni obojicon kandidati stoji doma,a onda je presjednik reka da bi se na ti zbor tribalo odazvat bar iljadu ljudi,a di bi ji ti to smistija,na nogometno igralište,ma o čemu ti pričaš,u onima daniman kad su Zborovi u selu bili za svaku bitnu stvar (u doba mraka)u kinu bi bija pun parter,diko bi koko sta okolo na noge,a to ti je biče četrstotinjak ljudi,a nisan se odma sitija,ali mi je palo napamet kad san prema doma odija,kako su na zanjiman izboriman za Mjesni odbor, birača koji su za nas koji sidimo u ovomen sazivu MO glasali, izašlo nji trista.

Pa onda opet tema o „Duji“Reka san presjedniku MO,kako mislin da nas je na onomen sastanku kad smo glasali da stanovnici navr Magistrale dobijedu prijevoz privarija,da kako,a lipo primuča si nan da čedu Sučurcu uzest „Duju“,a sad ču ti reč i zašto to mislin,a zato jerbo ako i ti nisi to zna,a vidija si da su nan Duju uzeli,nisi hitno sazva Sjednicu MO-a,eto,a on nama da se čudi kako niko od nas nije reagira na to da autobus skupi putnike na Strinji,a on je na to reagira i to sredija,ma baš super,govorin mu,a zanimljivo da si na to reagira,a nije ti palo na pamet reagirat da se onda oti autobus spusti doli na Kaštelansku cestu i skupi ljude kraj Lidla,kraj Osnovne škole, u selo na bivšu stanicu od „Duje“i popenje kraj vatrogasac i nastavi vozit Magistralon,ma stvarno je zanimljivo kako si vodija računa o tome da pokupi putnike na Strinji,a o tomen da bi ji tribalo skupit u samomen centru sela,ne?
Svi su se složili sa ovin mojin prijedlogon i da če se ič prema Gradu da se ništo napravi.

E pa je onda bilo riči o tomen da zašto mi ka opozicija svaki put kad se niki problem pojavi tražimo hitnu sjednicu MO-a i to je presjednik na niki grintavi način govorija,a pošto san mu ja zanji posla zahtijev za hitnon sjednicon onda san ga pita,a čekaj malo,doša san do jednoga projekta koji bi prominija situaciju na Sokolani i zbog kojega bi selo moglo ostat bez plaže i di tribalo odma reagirat,a ti meni da zašto odma tražimo hitnu sjednicu,a dobro,eto prošlo je od toga moga hitnoga zahtijeva do ovoga sastanka ni više ni manje nego trideset i sedan-osan daan (ovisi kako ko računa),točnije posla san ga 14. travnja,a prvi sastanak posli toga smo imali 22.svibnja,pa eto kad nije bilo hitno,onda si ti sigurno sad, triteset i osan dan kasnije doša sa informacijon iz Grada ča če se doli dogodit?
A da nije,da če to za sljedeču sjednicu,toliko o ozbiljnosti,a još gore od svega je šta je presjednik na to reka da mi i ka Mjesni odbor i tako ništa ne moremo napravit,pa san ga misleči da sanjan, pita da mi ponovi, da to mogu točno napisat,Šta mi ka mjesni odbor moremo napravit? odgovor-Ništa!

Zanimljivo je kako su oni dosad u Mjesniman odboriman minjali i Gupove i sudjelovali kad se Magistrala širila,pa primištali stanicu od Duje,imate intervju sa jednin presjednikon MO kad ga je pitalo,da šta če bit sa stanicon za tehnički pregled,di je on odgovorija da ima oni šta se bunidu zbog teškoga prometa i ka ča vidimo i to su sredili,teški promet nan prolazi kroza selo,pa onda u istomen intervjuu se more pročitat kako je ti isti presjednik MO reka da če benzinska punpa na Sokolanu doč,
zbog čega se i GUP minja itd…,a mi ka Mjesni odbor ne moremo ništa,a ča onda radimo ovde,meknimo onda katanac kolika su ko vrata,jerbo ne moremo ništa,a vidimo od prije da se more,a onda se postavlja logično pitanje,a zašto je neko prista bit presjednik toga istoga Mjesnoga odbora koji ne more ništa,kako vrime ide dalje sve više se razotkriva kako bi to niko tija da bude.
Neko misli da če me uvalit u to svoje „kolo“ koje je u zanji 29 godin bacilo Sučurac na kolina,a ja-isto tako i ostala dvojica šta smo u oporbi, mandate koje smo dobili svačamo prilično ozbiljno,na način da zastupamo interese stanovnika našega mista i napravičemo sve šta je u našoj moči da nan življenje u našemu selu bude bolje i kvalitetnije. Ovo je zanja crta ispod koje ne iden,jer je jedno sigurno,a to je da neču ič protiv sebe i interesa stanovnika našega sela.A to šta ovi na poziciji radidu da kasnije moradu ič protiv onoga za šta su digli ruku,neka idedu.Sigurno znadu zašto to radidu.
Neke stvari ne viruješ dok ne vidiš,pa tako i to da smo donili jednoglasnu odluku za postavljanje oglasne ploče MO doli na Rivu di bi se moglo pročitat šta mi u MO radimo,zaključci sa sjednic MO itd. zajedno sa sandučičen u koji bi ljudi mogli ostavljat prijedloge, pofale, pokude…

A za par miseci je doša odgovor,neznan od koga,nije pismeni,ali nan je presjednik reka da oglasna ploča na rivu ne more doč jerbo da več jemamo taku ploču,a kad san oto predložija-na prvomen sastanku,najpri san svi pita,evo mi smo ovde Viječnici Mjesnoga odbora i MO ima oglasnu ploču,a je li znate di se ota ploča nalazi,od devet nas znalo je dva ipo viječnika i naravno,nakon toga su se svi složili da se ota ploča mekne doli na rivu,za da bi, kad je presjednik to reka onda pojedinci počeli govorit da ko govori da je riva centar,zašto nebi to bilo vamo ili tamo,najbolje da neka ostane di je…
Po tome,ka i kod izbjegavanja Zbora građani, san vidija da neko ne želi „komunikaciju“ između stanovnika našega mista i Mjesnoga odbora,ali još zanimljivije je da jema par miseci kako je Gradonačelnik produžija svoje vrime u kojemu građane koji imadu problema prima na razgovor,pa se postavlja logično pitanje,zašto se stvorila potriba da Gradonačelnik mora odvajat više svoga vrimena za primanje građana,nešto tu onda ne štima. Ne radidu gradske službe kako triba? Ne radidu Mjesni odbori kako triba? Dolazin na ideju da se i ja bar jedan put misečno najavin kod Gradonačelnika na razgovor,pa provat na oti način,kad se problemi kroza Mjesni odbor ne moredu riješit.

Pa onda kad je jedna osoba iz pozicije rekla da moremo li mi ka Mjesni odbor zatražit da se doli na rivu mekne tabela da roditelji koji vodidu dicu u dičji vrtič Neven,moredu na desetak minuti u određenomen vrimenskomen periodu dolaska-odlaska iz vrtiča ostavit doli aute,naravno,opet smo se jednoglasno složili,da bi doša odgovor da ni to ne more,ma čekaj malo,jesmo li mi to zatražili jerbo smatramo da to tako triba bit,a ko to u Gradu zna bolje od nas ča nama triba,pa zato i služidu Mjesni odbori da poslušaju bilo ljudi i napravidu se pomaci kako bi se stanovniciman olakšala svakodnevnica.
Ili ono šta smo isto tako jednoglasnu odluku donili da se okolo škole na pješačkiman prilaziman meknedu trepteča svitla i ostala čuda da bi dica u prometu bila šta sigurnija,pa nas je i to odbilo i onda je opet bilo ono, ča mi ka Viječnici MO moremo napravit,opet neko drugi zna bolje od nas ča nama u selo triba itd.itd.

Pa onda znate ono kad se gori na Brižine počela cesta uređivat,a stanovnici toga područja od nas tražili da provamo ka Mjesni odbor čako učinit i vidit je li se more čako napravit od onoga ča njima triba,pa se i tu odugovlačilo sa sastankon Mjesnoga odbora i opet ka po običaju mi tote ništa ne moremo učinit,ali je zato Željan Jurlin iša sa stanovniciman u Grad na sastanak i kasnije uzeja na sebe da pokuša nešto napravit pa da se ljudima bar na niki način pomogne i uspija je dobit na pismeno kako je ta inicijativa za Brižine prihvačena i da če je Grad uvrstit u program izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020 godinu,a radi se o parkiralištu, dičjemu igralištu,balotištu…na što je kad je o tomen na zanjemu sastanku MO Jurlin govorija,presjednik posprdno reka,da moredu onda oto tamo igralište po Željanu nazvat,a to je uz sve ostalo ča se događalo na toj sjednici prililo čašu i Željan je jednostavno otu sjednicu napustija.

Željan je napravija nešto šta je bija posal nas iz Mjesnoga odbora sa presjednikon na čelu,a presjednik se pravda da nije tija sazvat sastanak jer bi onda rekli kako je to napravija zato šta tamo stoji,ali takva izjava ne drži vodu,reka san mu još onda da sastanak nije sazva zato šta mu je tako rečeno,šta je naravno oštro demantira,a pošto smo mi ka oporba i onda tražili hitnu sjednicu,koja naravno,nije sazvana,nikako ne stoji to šta je reka, da bi se to onda njemu moglo pribacit.

Eto,jema toga još,ali ču za sad fermat,sutra,u petak nan je opet sastanak,naravno,neznamo kakvi je dnevni red,ali nas iz opozicije, od ovi iz pozicije ništa ne more iznenadit.

Facebook Comments

3 Comments add one

 1. mudrajko says:

  Baš bi bilo lipo za vidit kako je izgleda taj prvi tekst?
  Oćemo zbor građana!

 2. ja mislim says:

  Ma sta s nama radite?
  Pa je li vam vise dosta?
  Obavezno zbor građana!

 3. miritan i ja sta rec says:

  Prosli puta si pisa kako mislite napustit mo nemojte
  koliko ko vam se gadi sta sve morate prozivljavat u mo informacije sa druge strane govore kako ste sve digli na noge i među redovima hdz-a je sad neka druga prica pocele su trzavice samo tako naprid mi smo uz vas i nastojte da dođe do zbora građana pogotovo radi racuni za smece i duje pokazali smo im na izborima za eu sta mislimo o njima a to je tek pocetak sljedeci su parlamentarni iza toga gradski pa opet za mo i neka za neuspjeh na buducim izborima ne traze krivicu u nama glasacima vec u svojim redovima zvono za uzbunu je upaljeno a oni i dalje ostavljaju stare kadrove koji su doveli do propadanja nasega sela

Komentiraj