Google
395

Ma vidi ovoga zanimljivoga prijevoznoga sredstva

Datum:September 10, 2021 10:05 pm
Comments
Komentiraj

Nazovimo brodič sklepan od dvi daske za srfanje koje ga održavadu na površini,povezane sa konstrukcijon koja je ujedno iskorištena za rastegnit mrižu na kojoj se more ležat,jema pentu,jedro…i nije da to stoji onako,ka belafigura,več se s njin na veliko vozika.

IMG_6363

IMG_6364

Komentiraj