Google
1,827

Muke stanovnika puten kroz blata

Datum:April 17, 2013 9:10 am
Comments
Komentiraj

Jema več,a koliko jema,a od kako se je asvaltirala ova ulica neznan sad točno jeli pet šest ili koja godina više da stanovnici koji tot prolazidu jemadu veliki problem šta se tiče proč,a ne smočit noge,ustvari tribalo bi na nogan jemat čižme jer se pri uređivanju toga puta nije poštovala priroda koja je zamisli sebi dala za pravo da če tot prolazit voda i da oto triba bit potok,a jedan put potok je uvik potok i ka šta se more na slikan vidit cijev od toga potoka je do toga mista di je vidite provučena kroz put,a dalje ovi osandesetak-stotinjak metri nije, tako da posli svake kiše pusta voda ide ulicon i to ne u jednome kraju, nego priko cile ceste,a kad je malo manji intezitet ka npr. danas i desetak dan nakon kiše onda ota voda gre cik cak, tako da morate priskakat iz cika u cak,s tin da morate pazit da nebi popuzli jer na ovu pustu vodu šta cilo vrime teče i sunce koje grije po cesti se počela vatat lažina koja je puno skliska.
Ovako to izgleda kad voda ide punin inteziteton:


Ispeci pa reci:

2 Comments add one

  1. LiliHip says:

    Da-li je i ovaj put upisan u “knjižici sabranih djela” što se sve napravilo dok su bili na vlasti,a koju je HDZ objavio pred lokalne izbore prije četiri godine?

  2. mudrajko says:

    A dakuće.

Komentiraj