Google
758

Nije valjda kako čemo ovo opet sami tribat zakrpit?

Datum:August 27, 2020 11:30 am
Comments
Komentiraj

Sičate se tamo pri par godin kad su upravo na ovomen mistu građani našega sela uzeli stvar u svoje ruke,zamišali melo i lipili i popravljali ploče koje su izletile,upale ili ove sa strane ča se klimadu,isto ka i danas,samo ča ji sad na pojedina mista i fali,a jema i više od dva,a niko je dobacija da jema i tri miseca kako smo vidili dvojicu da uzimljedu mire,pa smo se obradovali kako čedu to lipo za ovo lito ušestit,kad ono,kako je bilo,tako je i ostalo,a ljudi zapinjedu,upadadu…samo je pitanje vrimena kad če se koko slomit,a onda kendadu po meni,ja san ka ono u Mjesnomen Odboru,pa ča…
A je u pravu ste,jesan tamo,ma je HDZ oto Mjesnoga Odbora blokira,a ča onda opet moramo mi sami ovo uredit, pitadu me,a ča bi ja sad triba odgovorit,a neznan ča bi reka,možda če Van bit lakše da se, ako to oni iz grada ne učinedu,ja uvatin i ovo sredin?
Da e.
Ajde pak.

Komentiraj