Google
440

Pazite di i kako parkirate

Datum:June 28, 2022 8:15 pm
Comments
Komentiraj

Još prošle sedmice moglo se vidit da su se po sređivanju oni šta u naše selo parkiradu tamo di se ne smi,događadu niki pomaci,npr,riva je bez aut,a razlog tome je šta nakon dugi sedan godin,sad napokon umisto jednoga,jemamo četiri prometna redara.
Svi su se pitali kako to na ovolika Kaštila,koja su drugi grad po veličini u našoj županiji,posal okolo prometa obavlja samo jedan redar,a odgovor je jednostavan,zato šta ovi drugi nisu jemali licencu za oti posal,a jema možda i dvi godine kako su išli u Zagreb polagat i evo,napokon su počeli sa radon,tako da uz komunalni dijal,nji četvero obavlja i posal prometnoga redara,a možete jin se nadat i ujutro i popodne.
Naravno,sad se po selu moredu čut pusta negodovanja di če se parkirat,ajde tamo,a tamo se plača,a ča bi ti tija mukte u gradu parkirat,ma koji grada,ebate grad,kako selo more bit grad…itd.itd,naravno,ako nastavin znate kako to več ide samo bi ono bi biip triba pisat.

I ča če se sad dogodit,a to da če selo bit još zakrčenije i zbog toga če se pisat kazne di se do sad nisu pisale,a znate onu priču kako san jema več,sad če i tri ipo godine na Mjesni Odbor pridložija da se u selo meknedu tabele ovde se more,ovde ne more parkirat,jerbo je ovako tri dila sela u prekršaju,ka i to da se ona livada istočno od starega kupatila-danas vrtiča Maginja pritvori u parkiralište,a dijal u igralište,pošto smo na Sokolanu ostali bez košarkaškoga,pa su onda tote počela nika “muljanja”,ali da ne duljin o tomen morete pročitat u tekstu od pet šestoga ča san ga učinija o Maloj Ferati i naravno,protiv san bilo kakvi dodatni naplačivanji parkirališta u našemu malomen mistu.

IMG_1344

Komentiraj