Google
1,385

Priča selo ovo,priča selo ono

Datum:March 22, 2018 10:55 pm
Comments
Komentiraj

Tamo između Lidla i Konzuma jema nikoliko dan da se vrtidu dva bagera i ništo čeprkadu.
E i ka po običaju u selo se odma krenilo sa pričon,a biče ovo,a biče ono,a najbliže svin pričan bi mogla bit ona o kojoj se govorilo jema biče i šest sedan godin,a ta je da bi tote tribala bit benzinska punpa,a ča če na kraju bit,vidičemo?

063

066

Komentiraj