Google
635

Uopče neznan kako bi meka naslov?

Datum:October 26, 2018 12:45 am
Comments
Komentiraj

Ova priča kreče još tamo od naza biče i sedan godin kad je ovon mojon ulicon proša Eko Kaštelanski,pa kad su ponovno asvaltirali,malo su ka podigli razinu u odnosu na pri,pa je tako međuostalin ovi poklopac od hidranta ča čete ga vidit na slici osta ispod asvalta i bilo je da neče tako dugo stat,da če za koji dan doč ekipa i to dovest u red i eto,došli su,nakon dvi iljade i pesto i ništo daan ča je oti hidrant sta ispod asvalta, ovi ponediljak su došli za meknit ga u funkciju,ča znači, skinit sa njega oti asvalat i to bukvalno,uzeli su pikamer,otukli asvalat koji je pokriva poklopac od hidranta,provali more li se otvorit,more,posal je obavljen,sad se bez problema more otvorit poklopac i koristit hidrant i seli oni u auto i gredu ča,gledan,trljan oči,a ča je ovo,iskopali su rupu u asvaltu od jednu tridesetak puta dvadesetak centimetri,dubine okolo pet centimetri i išli ča,ajde,govorin ja,biče išli na marendu pa če se vratit ovo ušestit kako triba,ma je, evo danas i četvrtak,a ota rupetina u asvaltu na srid ulice i dalje stoji????

055

035

057

A sad neznan je li oni znadu da bi to tribalo bit evo ovako?

017

Ispeci pa reci:

3 Comments add one

  1. ja mislim says:

    Bome ovi znadu posal

  2. pcelica radilica says:

    Bome je. 😀

  3. mudrajko says:

    Šta je,je.

Komentiraj