Google
310

Zašto Mala Ferata i dalje ne vozi do našega sela?

Datum:June 28, 2022 8:02 pm
Comments
Komentiraj

I ko zna kad če?
A zato jer se odluka o tome donila lani,po elaboratu kojega je učinija prometni stručnjak,ali se postavlja pitanje zašto pri izradi toga elaborata nije uvršten i Sučurac neka smo mi ka opozicija lani kad smo to doznali tražili hitni sastanak Mjesnoga Odbora kojega naravno,predsjednica nije tila sazvat,tako da se po tomen da zaključit kako je upravo ti momenat bija “lakmus papir”koji je detektira stanje u našemu Mjesnomen Odboru i sve do ove godine niko nije niti pokušava utjecat da se u elaboratu koji je donesen lani u lito bilo šta promini da bi turistički vlakič dolazija i u naše selo,a za to je po meni glavni krivac upravo presjednica našega MO-a,naravno,ona če opet reč kako nije u redu da je se prozivlje,jer kako voli reč,ona je stalno na terenu,među građanima našega sela…

Dakle sad je več misec daan kako je večina (HDZ) na sjednici od Mjesnoga Odbora donila odluku da Mala Ferata vozi kroza selo okrene se okolo pošte i nazad bananon,Mulon,Rivon uza Novi put izađe iz sela vanka.
Tako da su ljudi postali nestrpljivi,kako to da se jema misec daan donila odluka,a vlakič još nije počeja vozit?
Lipo,nakon šta se donila ta odluka sad opet triba učinit novu studiju,ča oče reč elaborat,pa tek nakon toga Mala Ferata i u naše selo more doč,neču sad oba tome di je niko odredija da bi ota ferata tribala odit i oče li trasa ka takva od stručnjaka proč,ali zar je to bitno,ako neče ove godine ili možda dogodine,doče godina kad čemo i mi otu feraticu napokon dočekat.

A pitadu se po selu da zašto onda kad je več tako,Mi ka Mjesni Odbor lani nismo donili otu odluku di bi bila ota trasa od ferate,e to opet pitajte presjednicu,zašto ovu točku od vlakiča sa trason nismo lani jemali na sjednici,nego tek ovu godinu i to dvadesetak daan nakon šta je vlakič več počeja vozit,a oni nan iz Grada slobodno moredu reč kako nisu imali nikakvu odluku od našega Mjesnoga Odbora na osnovu koje bi stručnjak definira trasu i učinija se elaborat di bi ota feratica u selo odila.
(Naravno,oni to moredu uvik reč,a šta je sa onima odlukan koje smo do sad donili,a pojedine jemaju i tri ipo godine i nisu se realizirale??Ali dobro,nečemo duljit,jerbo bi nas daleko moglo odvest)
Ka šta znate mi ka opozicija smo odma reagirali,ali kad oni nečedu,šta napravit,oli čemo na šake rješavat??

Pa tako opet pozivan mladi svit iz našega sela skupite se,sastavite nezavisnu listu,triba Vas bit devet,jerbo MO jema devet članov,interesirajte se u tajništvu gradske uprave koliko skupljeni potpisi da bi sa liston uopče izašli,morate imat,itd.itd.

I to se odma uvatite posla,nemojte mislit da je deveti misec daleko,nije,evo ga iza kantuna,vrime če brzo izletit.

Čuja san kako se po selu govori da ča more Mjesni Odbor,ništa,samo se bez veze gubi vrime i ništa se ne more prominit,a ja bi na to samo reka,ako je to tako,a zašto uporno HDZ Kaštili oče u timan Mjesniman Odboriman imat večinu?

Evo ja ču Van odgovorit,a zato da se ne “talasa”,to san vidija u ovi,evo sad če skoro pa četiri godine,od kako san tote,šta su oni u stranci zacrtali o tome se more raspravljat,ka da je Mjesni odbor stranački,a ne građanski,(vidili smo kako je Sučurac u ovi trideset godin na ti način profitira),a nova presjednica je čak ukinila i točku razno,da mi nebi čako nepredvidivo,pridložili,uvalili u raspravu,a isto tako je i ukinuto da građani našega sela moredu dolazit na sjednice i govorit o svojiman problemima,vrlo zanimljivo,a Mjesni Odbori upravo za to služidu…,ali naravno,moran opet ponovit,presjednica govori da je umisto sjednic koje triba po pravilniku jedan put misečno sazivat,a prođe i tri-četiri,a da se to ne dogodi,važnije to,šta su ona i dopresjednik cilo vrime sa građanima na terenu.

Ako van se opet čita,ono šta san o pitanju vlakiča pisa morete nač kad ukucate naslov

Zaustavljadu me i pitadu,da zašto san ja protiv toga da turistički vlakič prolazi kroza selo?
Text kojega san napisa peti šestoga ove godine.

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: