Google
2,482

Zašto san se kandidira za Mjesni odbor na listi HSP-a?

Datum:September 19, 2018 2:32 pm
Comments
Komentiraj

Odma na početku ču reč da ovo nije nikakvo opravdanje,več pojašnjenje.
Vidin po selu se na veliko priča evo Čuto se proda,nagu…ilo ga,ko zna koji su ovo interesi…
Pa sad najedan put više nisan komunjara,sad mi govoridu da san ustaša i kad me vididu u selo iz zajebancije dižedu i spuštadu ruke… (a u tome jema i oni ča su najpri jemali crvenu knjižicu koju su kasnije zaminili plavon iskaznicon-biče mu drago kad ovo pročita,a ja u ovo svoji godin ča ji jeman dosad u niti jednu jedinu stranku nisan bija upisan.

Znači ovako,odkako san čuja da če u selo bit izbori za Mjesni odbor odma san iša iskat ljude za vidit kako se diše i je li se voljno izložit za čako napravit.
Naravno,svi kukadu kako nan je selo u nikoj stvari,sve ono sa čin smo se puvali pomalo,ali sigurno propada,viče se kako ovi u Mjesnomen odboru ništa ne radidu,pa bi ovi to učinija vako,oni onako,a dobro,iden vidit kako to izgleda kad otiman ideš pridložit da amo ča sastavit listu,pa se uvatit radit da nan selo više ne bude ruglo,mi čemo zasukat rukave i učinit ga nakin kakvin mi želimo da bude.
E sad,greš od jednoga do drugoga, pa počinješ sa pitanjen,je li ti smatraš da je ovo u redu ča su nan od sela učinili,a naravno sa druge bande odma počme kanonada uvridljivi komentari,sa neizostavniman „ukrasniman“ pridjeviman,a dobro,vidin da san naletija na pravoga,ajmo ča onda sastavit listu za MO,kandidirat čemo se i pokazat jin sa radon kako se voli svoje misto.
E tote sad dolazi do onega, kad te najpri sa upučenin pogledon upitadu jesan li lud,a onda počmedu,e ovoga boli noga,ovoga ruka,ovoga glava,ovoga boli ku.ac,pa onda ovi jedan,a znaš da ja niman bubrig i samo mu još to triba,pa si meni to doša reč,a ka da neznaš da san i ja bez jednoga osta,govorin mu,a uz to i drugi pizdarij ča več gredu sa mojiman godinaman(54) ni meni ovo ne triba,ali je ipak ovo naše selo i svi govorimo kako triba ništo učinit i evo,sad kad imamo prilike za to i napravit,svi spuštate glave.

Tako Van je to bilo,ali naravno,skupija san ja tote petnajst osob od koji je tribalo izabrat nas devet koliko triba za sastavit otu izbornu listu i stojimo sami za stolon ja i ota lista sa petnajst imen i gledan ja otu listu,gleda ona mene,činin nike konbinacije,isprid sebe sad jeman devet listov sa ispromišaniman imeniman i nikako da mi to sve skupa, ono ča se reče sede,ovde moraš na sve mislit i nakon dugoga razmišljanja uspija san sastavit devet ljudi koji bi pokrili sve potribne segmente, ali,sad počimljen razmišljat u drugomen pravcu,znan ča bi se moglo dogodit,pričali su mi o razniman pritisciman koji se vršidu na ljude,a pa sad gledan, od ovi ča ji ja sad ovde jeman koliko nji je spremno na oto moguče „štrukavanje“,pa san opet razgovara sad sa ovi devet da mi otvoreno rečedu kako bi reagirali u pojediniman momentiman i doša do saznanja da su oni spremni radit za selo,ali neznadu kako bi se u takviman pojediniman momentiman i mogučiman pritisciman postavili,a kad san vidija da je večina u straju od ote nepoznanice ča se sve tote more događat ,onda san ja jednostavno odo te liste odusta.

A mogli smo bili lipu listu učinit,po imeniman koje smo imali,lipe glasove uvatit,ali ča onda,kad dođe do prvoga večega problema,čemo se rastočit ka rakova dica,to bi Van bilo isto ka i sa Moston,pa bi te me onda slavali kvragu i po selu roge petavali,a neš ne.
Kad ja ne mogu uza sebe jemat nekoga ko če kad trevimo na barijeru, bit u stanju nastavit za srušit je onda se otega neču ni vatat.

E i onda vako ja pričan Jurlinu,a on če meni da če vidit on ništo.
I eto ga za par daan,da je on priča sa svojiman u stranci i da ako ja oču mogu bit ka nezavisni kandidat na njiovoj listi,a pitan ja njega,je si ti njiman objasnija da ja nisan baš desničar i da ko zna ča čedu jin sad sve još od meni napričat kad bi ta lista osvanila,sve oni znadu,sve je riješeno,pa ako oču bit ču drugi na listi,naravno,ka nezavisni,ča je za me vrlo bitno.
Moje razmišljanje je trajalo par sekundi i na oto prista,Željan Jurlin je čovik kojega znan jema sedan godin kad smo nas par iz sela krenili sa prosvjediman protiv šveleri,(a i protiv ondašnje politike koja je vodila selo,jerbo nisu aktivno sudjelovali,zbog problema sazvali zbor građani,a zbog čega san na ondašnjemu sucurac.info javno zatražija da dadu ostavku,nakon čega mi je, kad je posta dogradonačelnik Zoran to vratija na način da me izbacija iz kina). Iako stoji u mojoj ulici, Željana do tad nisan uopče poznava,a od oni je ča kad trevi ona barikada o kojoj san gori pisa, ne staje dok je ne sruši,a i pratija san njegov rad u ova dva mandata u Mjesnomen odboru i sviđa mi se kako se bori za misto i iako je usamljen,večina od sedan ruuk ga uvik poklopi,on se ka Feniks diže i samo grabi prema naprid,a znan kako mu je ,jer je meni isto tako jema trinajst godin u Viječu roditelji,pa ispadaš lud kad ideš sam protiv svi (nji23),ma da ji je i još toliko…
I u ovi sedan godin ča se mi znamo ni oko jednoga problema ča se tiče našega sela se nismo razišli,več naprotiv,nadopunjujemo se,a zanimljivo je i to da iako smo ča se tiče opredjeljenja prilično udaljeni,nikad,ali ama baš nikad se okolo toga nismo porječkali,a to kad bi iša svaki od nas po svoju iša objašnjavat i uvatija se branit svoje stavove, sigurno bi bila jedna velika bitka u kojoj bi svako sta u svomen rovu i borija se do istrebljenja,ali ovde se radi o našemu mistu i tote nima mista za nikakvo politikanstvo,tote se rješajedu problemi koji utječedu na svakodnevnu kvalitetu našega življenja.

E i sad san doša do toga ča se zna govorit da neš ti Mjesnoga odbora i tako ništa ne moredu učinit,e sad se opet vračan na ono famozno Viječe roditelji u kojemu se od prvoga dana upravo spominje ota ista rečenica da ča čemo mi kad i tako ništa ne moremo učinit,a dobro kad je tako,onda se ajmo ča rasformirat,ča čemo se onda bez veze na sastanciman nalazit.A nije to baš tako,Mjesni odbor,ka i svako tijelo koje je izabrano od strane glasači ima svoju funkciju,iako se več dugo vrimena tura priča da su Mjesni odbori ništo ča eto ničemu ne služi i izbori za iste ne tribaju nikoga ni zanimat,a zanimljivo je da se evo i ove godine prid ote „tamo nike bezvezne izbore“Gradonačelnik Kaštili nikidan opet pojavija sa izjavon kako če ljudi priko magistrale (okolo kave) do te i te godine dobit vodu iz vodovoda,ali zanimljivo je da se ova ideja počela spominjat još u vrime kad je Zoran Bonacin bija kandidat za u MO,koliko ima od toga,sedan osan godin,za da bi,gle čuda,Gradonačelnik pri petnajestak daan otu ideju opet aktivira,ali se postavlja logično pitanje zašto bi to sad bilo istina,zašto se to nije napravilo u ovi sedan osan godin,Zoran je u međuvrimenu bija i dogradonačelnik,pa ništa,a kad je HDZ u Gradu bija oporba onda su članovi sučuraškoga MO-a jemali konferenciju za novinare,a to prinija ondašnji sucurac.info,na kojoj je među ostalin upravo Bonacin reka,“ – Kada na red nisu mogli doći projekti koji ne traže značajna gradska sredstva, onda kako će se riješiti naša stalna traženja rješavanja obrane starog dijela mjesta od naplavljivanja morem,(vidili smo ovu zimu kako su „oni“ to lipo napravili) uređenje Starčevićeve ulice,(lipo su je napravili,bez korniža di če odit pješaci i bez rasvjete) vodoopskrba za naselje u Kavi,(o ovome neču ni govorit) ukopavanje Jugovinilske pruge ili uređenje ulica oko groblja(ovo bi do kraja desetoga miseca moglo bit gotovo) – pita se Bonacin“ Opet napominjen,posli ove konferencije za novinare 2012 godine,2013-te je HDZ opet pobjedija u gradu,a Bonacin je bija dogradonačelnik,znači na mistu sa kojega je moga utjecat na sve ono šta je govorija da gradonačelnik Berket nije učinija.A šta je odo toga, šta je njemu nabrojija da nije učinija,on napravija ne triba Van puno govorit, znate isto ka i ja.“

Pa onda vidin kako je ove dane postavilo i rasvjetu u Starčevičevoj,reče koko,da je i to povezano sa oviman izboriman,ma nije, to se slučajno poklopilo,a usput bi reka Gradonačelniku koji je u jednomen intervjuu izrazija čuđenje zašto mi uporno Grad Kaštila zovemo sedan sela,a pa možda če Van ovi najnoviji prizor iz Starčevićeve ulice to malo pojasnit,kako je upravo Grad kojem ste Vi na čelu riješija javnu rasvjetu u 21 stolječu, mekli su je na drvene stupe po kojiman visidu žice,ne triba napominjat da je ova ulica u produžetku napravljena pri dvi godine i zanimljivo je da su se baš ovi daan sitili da nima javnu rasvjetu,a o kornižu za pješake nečemo ni govorit,to če možda bit za koje sljedeče izbore.Možda da dođete na licu mista i pogledate kako je napravljen dijal ulice koji je dovršen sredinon sedandeseti godin prošloga stolječa,pa čete vidit i korniž za pješake i javnu rasvjetu na kandelabriman,koji su međusobno spojeni sa naravno,ukopanin kabelon…
Znači po ovomen svemu se da zaključit da ovi izbori za Mjesni odbor,ka ča nan to cilo vrime niko oče nametnit, nisu baš tako bezvezni,vladajučiman u Gradu je potriban Mjesni odbor u kojemu če oni jemat večinu,jerbo se more dogodit upravo ono ča je bilo 2012 godine kad su oni u Gradu bili oporba.Da ako oni nimadu večinu u MO-u,suprotna opcija saziva konfrencije,zborove građani,čini prosvjede…jer ji grad ne uvažava i ne rješaje probleme.

E sad dolazimo na onu ča se puno nji pita,a čekaj malo,pa tek onda ništa nečedu u selo radit,jerbo bi onda ispalo da je to zato jerbo ste vi tote, krivo razmišljanje,upravo obratno,tek onda če se Sučurac počet uvažavat ,a tako i prosperirat,je li nas neče poslušat, organiziramo lipo Zbor građana-referendum pa da vidimo kako če ič protiv naroda,koji su ujedno i glasači na sljedečiman izboriman,šta mislite zašto u ovi zanji dvadeset i osan godin nije bija Zbor građani- referendum,a zato jerbo su odluke građana obvezujuče za grad-moradu ji poštivat,to Van je jedini razlog,zato Van nima Zborov građani o kojiman svi toliko govoridu,a zanimljivo je kako se izabrani kandidati bojidu stat isprid građani koji su ji izabrali,a sami o sebi govoridu u superlativiman i lako ča sebe u oto očedu uvjerit,nego bi i mi ostali tribali tako mislit,a onoga koji jin ukazije na to kako nisu ništa od obečanoga učinili, proglašavadu čudaciman.

Mjesni odbori ne moredu ništa i nisu bitni? A zašto pri dvi godine kad san iša doli u opčinu pitat kako u novoasvaltiranu Starčevićevu ulicu nisu mekli korniž i rasvjetu,mi je reklo kako to moradu pridložit oni u Mjesnomen odboru,pa kad smo ja i Željan pri par miseci pročelnici Pelivan rekli da bi ništo tribalo učinit sa prometon između stare i nove anbulante,opet dobili odgovor,da to triba predložit Mjesni odbor,znači,ipak,iako se taj Mjesni odbor na svakakve načine oče omalovažit,ka ono, neš ti Mjesnoga odbora,on je nebitan,vidi se da je MO vrlo bitan,a zbog toga u njemu moradu bit ljudi koji če se izborit za svoje misto.
A znate li da se po statutu Grada Kaštili od godišnji uprihođeni sredstav od komunalne naknade,iznajmljivanja gradski prostora,rudne rente,ekološke rente,…(sad govorimo o Sučurcu)od sredstav koji su uprihođeni u naše selo mora vratit 35%posto u Sučurac.

A sad če koko,ma vidi ga,oče sad reč da u ovi 28 godin niko u selu nije valja,nisan ja to reka,kad pogledan ovi dvadesetak i ništo godin unazad,kroz naš Mjesni odbor je prošlo puno kvalitetni ljudi,koji su mogli puno toga za selo učinit,ali se postavlja pitanje zašto nisu,a pa razlog se ka logičan sam nameče,u svi ovi 28 godin večinu u MO je ima HDZ,a onda se postavlja pitanje,pa zar niko nije moga solirat i onako zdušno reč,čekaj malo pa ovo nije u redu i da mu je selo prilišnije od politički anbicij i stranačke stege,a ne,vidili smo kako to završava,Milinović je najfriškiji dokaz,a objašnjenje je, da je izbačen iz stranke zbog nepoštivanja stranačke discipline.

Eto san Van ja u kratkiman crtan prova pridočit kako to sve skupa izgleda,očete li Vi mene tj.listu HSP-a na kojoj san zaokružit,na to ne mogu utjecat,ja san eto i ovo učinija,kandidira san se,pa mogu reč da san i na oti način prova čako učinit,a sad sve ovisi o Van koji ka i ja razmišljate,da ovako više ne more,ja Vas neču zvat na mobitele niti slavat poruke da za „mene“-listu na kojoj san glasate, zašto san ovo mene meka u navodnike,a zato jerbo ako mislite da Vi za mene glasate onda slobodno nemojte i tako mi se več u startu gadi tamo odit,isto ka i u ono Famozno viječe roditelji, pa me od maloga razrednica jednu godinu pitala da bi li ja to moga njoj objasnit kad san roditeljiman reka da mi se više gadi poč u oto Viječe,objašnjenje je vrlo jednostavno,ako me oni izaberedu ja ču eto opet poč,jerbo je škola u mome selu u koju gre moje dite i sve ča je u mojoj mogučnosti ču napravit da se stanje promini na bolje.

Da upravo tako,ka ča san gori napisa,ovo je moje selo,ja drugoga niman i sve ču ono ča je u mojoj mogučnosti napravit pa da nan u njemu bude lipo,a ako Vi za mene-za nas-tj.za se, nečete glasat,a onda ništa,pitadu me da kako ču kroza selo proč ako me ljudi ne izaberedu,a znaš kakvo je selo, nečedu te za dišpet zaokružit,da kako,ponosno ču kroza selo prolazit,sa uzdignuton glavon,da če mi nos za telefonske žice zapirat,a onega koji me u selu zaustavi i počme o problemiman govorit,najpri poslat na jedno misto i reč da san ja eto bar prova,a on nije bija u stanju niti izgubit deset minuti za poč glasat i tako napokon prominit praksu da smo mi ka građani ovoga sela totalno isključeni od bilo kakvoga odlučivanja i opet ste izabrali one kojima je to kako se dosad pokazalo selo u toj svoj priči zanja rupa na sviralu,več jin misto u Mjesnomen odboru služi ka odskočna daska u ostvarenju svojih politički ambicij.

I nemojte mi onda govorit ka ono, ja san stari za te-Vas glasa,nisi,jerbo da jesi onda bi se to vidilo na rezultatu,a koliko jema oni ča me tapšadu po ramenu bravo za kandidaturu i dižedu palac,po tomen bi,ne u Mjesnomen odboru,več u gradskomen viječu imali večinu,ali jemajte na umu to da niko umisto vas neče ič glasat,zanji put je na izbore za MO izašlo sedansto glasači,a rezultat je bija to da je od devet misti u MO-u, HDZ dobija sedan,SDP jednoga,HSP jednoga viječnika,znači ne triba puno,da izađe oko iljadu ipo glasači več su moguče promjene,a više i da ne govorin,inače Sučurac jema okolo pet iljad i pesto šesto glasači,pa dajte izađite i glasajte,naravno za listu HSP-a,a i oni ča me ne volidu baš puno,da ne rečen mrzidu i Vi bi pogotovo za me tribali glasat,to je i tako volontersko misto,ne plača se,di ako kako triba očeš radit,gubiš svoje vrime,živce i zdravlje,a to su pravi preduvjeti da me vrag ča pri odnese.

I još na kraju,zašto od tri glazbe koje su bile u Kaštiliman,Lušička Starosejanska i Sučuračka,samo naše više nima?A zato jerbo naši u selu nisu učinili ono ka ča su oni doli u Kaštila, za da je i dalje jemamo,a sad je ujija vuk magare,to bi sad bija puno veliki posal uz još veče troškove,instrumenti…

Zašto nan je groblje ovakvo kakvo je,a u ondašnjoj Jugi nan je po lipoti i sadržajiman bilo odma iza Varaždinskoga,ne triba opet ili triba spominjat kako smo jemali frižider kojega je u daljoj,a i bližoj okolici jemala samo Spliska bolnica,a Lovrinac nas je tija pripojit sebi za da bi ga moga koristit,ali u toj priči glavnu ulogu su odigrali Sučurani i rekli NE,pa su se iako smo onda bili pod Spliskon opčinon i sve se moglo učinit potezon pera,Spličani naglo povukli i odustali.

Zašto je Sučurac jedini slipo crivo od svi sedan Kaštili,a toliko puti su nan obečavali da če nas spojit sa šetnicon,a i ekonomski bi mogli imat koristi,čin dođeš u Gomilicu,moreš milijun strani jezikov čut,jerbo se ovi iz Marine šetnjon kroza cila Kaštila razmilidu,osin u Sučurac,a i naš svit bi uz more učinija đir malo do Donji seli,pa su nan se političari,iako obečavali da če,pravdali kako to nije baš jednostavno,pa onda kako sa Gupon nije regulirano,a evo,sad u ovima noviman izmjenan je i ta šetnica napokon definirana,pa više neče moč bit opravdanji,samo nan onda nemojte govorit kako je to posal od investitora koji če tote gradit i na ti način se opet provat izvlačit.
A ovako ču završit.

E kad su za boljitak našega sela Haespeovci mene na svoju listu tili meknit,a ja na to prista,e onda i Vi morete za HSP skupa sa menon na listi i glasat.Naravno,ovo je upučeno samo oniman koji Sučurac volidu ka i mi,oni drugi nan uopče nisu bitni.

Ispeci pa reci:

11 Comments add one

 1. LiliHip says:

  Zar ovo nije moglo biti malo kraće?
  Ovakav poziv na izbore u životu još nisam pročitao.
  Malo više ću prokomentirati za nekoliko dana,kada uspijem doći do kraja ovog tekstića 😀

 2. pechina says:

  Sandra iču stavku po stavku.
  Najpri čemo o ovome kako nečeš glasat za mene,pa naravno da nečeš,nebi bilo u redu prema tvojiman stranačkiman kolegan-ican koji su se kandidirali.

  Znaš mislija san se dvadeset i četiri ure oču li ti šta napisat,pa san evo ipak odlučija da oču,provat ču nekako to napravit,a da ne ispadne ka niko prepucavanje.

  Ovo šta si napisala “pozdravljan šta si se kandidira nakon pusti godin ronjanja”. Ronjanje-grintanje-prigovaranje.Ako ti ovo moje pisanja koje se u večini slučajeva svodi na probleme koje ljudi imaju,jer nikako ne moredu doprit do oni koje su izabrali da in te probleme rješajedu,nazivaš ronjanje,onda mi ka društvo imamo velikih problema.

  I na kraju šta si napisala “tako se preuzima inicijativa”,naravno,misleči na moju kandidaturu za izbore,pa ču ti reč ono ča bi tribala znat,a to je da san ja upravo sa ovin pisanjen o problemima koje mi ka građani našega sela imamo,otu inicijativu priuzeja pri pet godin.

  Kako? A jednostavno san iskoristija “instituciju” građanina,po kojoj mi ka građani sa svojin kritičkin razmišljnjen moramo bit nadzor djelovanja vlasti,ali naravno,onima koji su na vlasti tako nešto nije baš drago,pa onda takve ljude na razne načine pokušavaju omalovažit,a ovo ronjanje je jedno od tih.

  I na kraju ču dodat ono o čemu san več nikoliko puti pisa,a to je da
  “Puno nji nezna,a u to spada i večina političari da, imati građanske
  ——————————————————————–
  vrline znači brinit se o interesima zajednice ili to da je u
  ————————————————————-
  demokraskoj državi najvažnija uloga građanina nadzor djelovanja
  —————————————————————-
  vlasti, jer da znadu onda se ne bi obrušavali na one koji in ukazuju
  ———————————————————————
  na određene propuste koje oni ne obadajedu, jerbo mislidu po onu, ko
  ——————————————————————-
  san,ja san,umisto da jemadu na umu, da su oni na ota mista izabrani
  ——————————————————————
  kako bi služili svome narodu”
  —————————–

 3. miritan i ja sta rec says:

  Pa vi ste totalni luđaci
  Mogu razumit ove iz adezeja odrade mandat u mo i kasnije ih negdi zaposle ali taj entuzijazam kod vas je za rubriku je li ovo moguce
  pechina ovi komentar sta si ga uputija sandri je vrh
  samo je li ga s druge strane ima ko procitat?
  Napisa bi jos puno toga samo ce me pechina obrisat pa nesmin
  Inace,post jos uvik citam valjda stignem do izbora 😀

 4. ja mislim says:

  Ovo ce bit prvi put da cu glasat za hsp i to samo radi cute kad vidin koliko je toga u selu napravljeno zbog njegovog pisanja onda ce to u mjesnom odboru bit šou
  letit ce perje na sve strane 😀
  Hadezeovcima cu rec da se mogu sramit sta sve o cuti govore ovo sta je sandra napisala o ronjanju je mila majka.
  Sicate li se one vodurine koja je konstantno bila ispod nadvoznjaka u vrilima pa ljudi nisu ni autom ni na noge mogli prolazit a cuto je puste tekstove o tome pisa na kraju je i slikovito videom prikaza problem kad se tu vozija u gumenom brodicu.
  I to se naziva ronjanjem? Samo je zbog toga triba dobit nagradu grada a pridlozit su ga tribali upravo stanovnici oko kave.

 5. mudrajko says:

  Ja ću izbore usporedit sa gradnjom kuće.
  Idem gradit kuću i tražim izvođaća radova imam ne ka pechina devet listova papira već samo dva na jednom su anonimusi o kojima mi niko ništa nije moga reč dok su na drugom listu papira imena iza kojih su ostala djela a i kad nekoga priupitaš o istima dobiješ pohvale. I na kraju šta mislite za koga ću se odlučit da mi izgradi kuću?
  Za ja mislim pechinu je triba za nagradu pridložit HDZ jer su puno toga napravili zbog njegovog pisanja ali ipak se zbraja da su oni to napravili a pechina je na ti način sebi napravija medvjeđu uslugu jer da on nije o tome pisa ovi nebi to ni napravili pa bi bilo puno više nezadovoljnih birača.

 6. pcelica radilica says:

  Pechina ti nekako čudno djeluješ na ljude.
  Nikako ne mogu razumit da je tvoje ime na listi moglo dignit ovoliko prašine.I reću ti da su telefoni sve usijaniji,na suprotnoj strani je sve na nogama.
  Ne znam je li to koji znak,ali su mi otac i mater najavili da u nedilju moran bit atento jer će ič i oni glasat,a na izbore za MO su zadnji put bili prije ravno dvadeset godin.
  Jučer sam im donila laptop pa su njih dvoje tri ure buljili u ovi milijun ipo slova,a meni priša,pa san te slavala,biče ti se štucalo.
  Kad su na kraju rekli to da će u nedilju ić glasat nisan mogla virovat.
  Da moraju. Ka da su se dogovorili oboje su u glas rekli to je Perin sin i ovo mora dobro ispast.
  Je ali on je na listi od oni šta ste nikidan pljucali po televiziji.
  Opet mi je sad otac strogim glasom reka,to je Perin sin,a zna selo ko je Pero Pavelin i kako je skupa sa prijeteljima dok su bili u Mjesnoj Zajednici,Sućurac doživija renesansu,a jabuka ne pada daleko od stabla.

  Moran samo na kraju reć mojoj prijateljici Sandri da joj ovo nije trebalo. Ti si ipak malo viši nivo od toga,a koliko je meni poznato pechinu bi puno nji volilo vidit u HDZ-u,a svi znamo da je to nemoguća misija.

 7. pechina says:

  Ajme ča ste me nafalili,cili san u licu crven da pari ka da san se nabumbija,a alkohol u životu nisan niti liznija.
  Nima od faljenja i lajkanja ništa.

  U ovu nedilju 23.09.triba izač na izbore i glasat za onu listu za koju mislite da če od Sučurca učinit ono šta bi mi svi skupa volili da Sučurac u budučnost i bude.

  A ča @pčelice na to ocu nisi rekla da jema familij koje kroz generacije stičedu,a onda dođe jedan pa sve to rastoči.
  Ako kojin slučajem u MO dođen u mogučnost da selo učinimo onakvim kakvi bi svi tili da bude,to šta če me uspoređivat sa ocen mi i je največi teret.

 8. LiliHip says:

  Pcelice radilice,nije milion i pol slova,več dva miliona i nešto sitno.
  Zanimljiv mi je podatak iz Statuta Grada,kako se tokom godine od prikupljenih sredstava u Sučurac kao povrat mora uložiti 35%.
  Ma dajte molim Vas ako ikako budete u mogučnosti zatražiti koliko se npr.u posljednih pet godina od uprihođenih sredstava u našem mjestu,kao uloženo u naše mjesto i vratilo?

 9. pcelica radilica says:

  Ja o jabuci i stablu,a ti o izrodu koji rastoči cili imetak? Nisi li u ovima trenucima moga nać malo bolju usporedbu?
  Neka ti ništa ne bude teret. U MO-u samo nastavi kako si do sada radija.Ništa ne minjaj.

 10. miritan i ja sta rec says:

  I meni je pcelice cudan ovi pechina umisto da se fali on sve radi obrnuto
  Evo jucer mi je govorila prijateljica kako im je pecina sredija da im dica do dragoceva dobiju prijevoz
  Dvi godine su nas trali kako ne mozemo pa smo se obratili njemu a on je samo pita koliko smo spremni daleko ic to je bilo lani u peti misec a govori zena vec u deveti misec su dica dobila prijevoz
  Mozda je kome cudno zasto pechini ocu za izbore pomoc i zasto sam mu nudija svu medijsku potporu
  Zato jer sam i ja u proslosti grubo o njemu govorija dok nisan vidija da su to sve lazi i ko se sica ovde sam mu se zbog toga javno isprica

 11. pechina says:

  Ko je šta ča se tiče izbori reka, reka je,od ponoča je nastupila predizborna šutnja i ova dva dana”neču politiku u svoju butigu”!

Komentiraj