Google
Current tag: kanalizacija

Da ča je ona tekučina koja je jučera kraj jugovinila izlazila na cestu

Written on:April 21, 2022
IMG_6966

Opet izlazi kroza raštele na cestu

Written on:March 22, 2022
IMG_6585

Opet ovde di nebi tribalo

Written on:August 24, 2021
IMG_6795

Je nan “lajedu”

Written on:April 14, 2021
IMG_9655

Napokon je oni doli objekat na Sokolani spojen na kanalizaciju

Written on:May 26, 2020
IMG_5357

Je li kanalizacija u Getu učinjena kako triba?

Written on:November 17, 2019
Je li kanalizacija u Getu učinjena kako triba?