Google
Current tag: odvajanje otpada

Ti Tonči odvajaj,a oni sve itadu na istu jarpu

Written on:November 28, 2019
IMG_8444

Ljudi bi tili odvajat otpad,ali puno puti se dogodi da ga nimadu di ostavit?

Written on:January 14, 2019
Ljudi bi tili odvajat otpad,ali puno puti se dogodi da ga nimadu di ostavit?