Google
Current tag: oštećene žile na stablu

Je li ovo stablo čutilo radove koji su se okolo njega odvijali?

Written on:November 8, 2018
029