Google
Current tag: sokolana

Da ča su ovi stupiči doli na Sokolanu?

Written on:June 1, 2022
IMG_8809

A kad čete skinit ovu priobučivalicu na Sokolani?

Written on:October 18, 2021
IMG_0039

Aj učini štako,aj učini štako

Written on:September 15, 2020
IMG_9674

Napokon je oni doli objekat na Sokolani spojen na kanalizaciju

Written on:May 26, 2020
IMG_5357

Dina Levačić Jutros na Sokolani

Written on:May 7, 2020
Dina Levačić  Jutros na Sokolani

Znan da je danas ludi dan i da mi niko neče virovat,ali eto,riskirat ču

Written on:April 1, 2020
IMG_3768

A ča se ovo na Sokolanu radi?

Written on:February 23, 2018
019

Naslov? Amo ovako,kad nisu to napravili oni koji su tribali, onda su građani našega sela uzeli stvar u svoje ruke!

Written on:October 26, 2017
Naslov? Amo ovako,kad nisu to napravili oni koji su tribali, onda su građani našega sela uzeli stvar u svoje ruke!

A ča čedu ove priobučivalice stat dokle ji koko ne raskida?

Written on:October 20, 2017
139