Google
Current tag: sućurac

Zaustavljadu me i pitadu,da zašto san ja protiv toga da turistički vlakič prolazi kroza selo?

Written on:June 5, 2022
083

Opaa sredilo

Written on:May 6, 2021
IMG_0513

A da je bilo ove šentade maknit,pa umisto da mi tote sidimo,biste naredat??

Written on:January 21, 2021
035

U nas ga more metit kako i di kome padne na pamet

Written on:September 18, 2020
IMG_9706

Da šta se ono radi na cesti navr Osnovne škole?

Written on:August 19, 2020
IMG_8507

Ljudi bi tili odvajat otpad,ali puno puti se dogodi da ga nimadu di ostavit?

Written on:January 14, 2019
Ljudi bi tili odvajat otpad,ali puno puti se dogodi da ga nimadu di ostavit?

Evo u selo prskadu palme

Written on:March 22, 2017
015

Dida Mraz kod Sučurački vatrogasac

Written on:December 20, 2016
slike-34205