Google
Current tag: zabranjeno parkiranje

Sa oviman bubamaraman je sad riješena sva prometna problematika u našemu selu

Written on:January 27, 2021
IMG_6993

Asti evo prometni redar,a ča sad?

Written on:June 8, 2019
008