Google
217

Fermajedu me roditelji i pitadu

Datum:September 6, 2023 4:05 pm
Comments
Komentiraj

Da kad če više proradit ono radara koji na semaforu navr škole pali crveno kad vozači brzo vozidu,jer kako govoridu,pojedinci tote proletidu ka blesavi,a ako jin slučajno treperi zeleno na onemu drugome semaforu,onda su još žešči na gasu za da bi prošli pri nego jin se upali crveno i da ča mi ono znači šta san pri nikoliko dan napisa, da san ja na sjednici od Mjesnoga Odbora o ovomen problemu govorija,a isto ka da i nisan??

Dobro pitanje,kad če proradit,a triba samo zaminit ono šta nevalja,a zamislite samo koji san rat vodija dokle nisu postavili ovi sistem koji je sad pokvaren,ali neču se ponavljat,ovde san oba tomen pusta slova nabuba,a to kad če proradit,neznan,znan samo da je triba več radit,a ko je zakaza neznan,ali dijal koji je možda tribalo nabavit,da ga je sa Marsa moralo poslat,bija bi dosad doša,a oto sustava koje če pri velikiman brzinama palit crveno i zaustavit pojedine vozače u divljanju na cesti,sad radilo.

Šta se tiče Mjesnoga Odbora,o popravci panela-radara za mirenje brzine koji je nesta sa stupa govorija san na sjednici koja je bila 11.05. ove godine,da bi nacrt zapisnika od te sjednice na provjeru bija poslan mejlon od presjednika Mjesnoga Odbora 13.08.,znači nakon puna tri miseca od održane sjednice,da bi mogli nadopunit i ispravit falinge u zapisniku,nakon čega još uvik,bar ja,nisan dobija emajliranu poruku sa ispravkon otoga zapisnika,jer je tako bar prije bilo,verificirani zapisnik se tek onda predaje-protokolira u Gradu.
Znači da pojednostavnin,11.05.je bila sjednica,mejl za ispravak i nadopunu zapisnika od presjednika MO-a smo dobili 13.08.,a danas kad ovo pišen je 06.09.i po praksi koja je bila,tribali smo dobit oti zapisnik sa ispravkama za vidit je li sve u redu,ali ga još nima. Eto.

Isto tako roditeljiman san reka da se malo više založidu,ipak se tote radi o sigurnosti njiove dice,moja več odavna ne gredu tote u školu,ali nema veze ja ču pomagat ka i dosad,ali priko Viječa roditelji,slavanjen emajlirani poruk u gradske službe,pa i priko društveni mriž…vršite pritiske,ne samo za ovi problem,več za sve probleme za koje smatrate da bi mogle utjecat na sigurnost dice,jer ko če ako nečete Vi i opet ču ponovit,to radite za svoju dicu i triba sve napravit za da se ne dogodi koja dežgracija.

Nemojte da van punidu glavu kako Viječe roditelji ne more ništa učinit,more i to puno,eto,ja Van ka iznimka to potvrđujen,je da san puno puti iša i protiv ravnateljiic (bile su dvi) i ostatka roditelji iz Viječa i da su puno puti oni išli protiv mene,jer se moje ideje nisu sviđale “onome nevidljivome”koji oče sve imat pod kontrolon,ali isplatilo se,jer ako se neču za svoju dicu izložit,a za koga ču,je da večina nji računa,ma ča ču se ja poč izlagat,a nemoj,čekaj ti da koko drugi zamisto tebe to učine,aha,oče,oče…

Komentiraj