Google
465

Ma je li to moguče imamo priobučivalicuuu,jeeee

Datum:July 22, 2021 9:55 am
Comments
Komentiraj

Ljudi moji ma šta se ovo događa,je li to moguče,imamo priobučivalicuuu,sud svita če…?
Reče koko nikad nije kasno,naravno,mi Sučurani smo navikli da se oni iz Grada prema nama ponašadu mačehinski,ali jaki smo mi,naučili smo trpit,pomalo,nije priša,svaniče i naš dan…

A oče mi ovo koko objasnit,vlada se trsi za svakoga gosta,govoridu nan kako se zbog nji,mi moramo cijepit,da zaradimo koju kunu više,a s druge strane,pitan ja Vas,a koliko nji-turisti više nikad u naše selo neče doč,zbog nečije aljkavosti,ma čekaj malo,meklo nan je priobučivalicu 21.07.,a pa je li ovo Bogu za plakat?
JE LI VAS SRAM????

IMG_4413

Evo maknit čemo i ovu kupačicu ča je cilo vrime bila na naslovnici ka podsjetnik kako na Sokolani još uvik nima priobučivalice.

039-2

Asti,svi očedu znat da di je ova slika učinjena?
Na Sokolani,eto di i ča se dogodilo,kad je kupačica tila poč ča nije se jemala di prominit,jerbo na Sokolanu još uvik nisu mekli priobučivalicu,pa se je bidna,evo vako u kostimu uputila sa plaže put doma.E.

Komentiraj