Google
3,348

Večer Hajduka na Spliskoj rivi

Datum:September 13, 2013 1:32 pm
Comments
Komentiraj

Sinoč,točno u 19 uri i 11 minuti govoridu da je to vrime kad je sunce zašlo,a znamo da su to brojevi godine osnutka Ajduka je po prvi put održana “Večer Ajduka” di se sve ča se tiče Ajduka moglo nač na jedno misto, tako je bilo i vina sa Ajdukovon naljepnicon,pivo Ajdučko,bila je i revija dresov sa amblemon,naravno ajdukovin,pa je tot bija jedan aparat u kojega uvališ dvadeset kun i izbaci ti ajdučku kovanicu sa utisnutin grbon s jedne i stadijonon sa druge bande,prodavale su se i pretplate na karte i probiven je plafon od svi dosadašnji godin,pa su pivači pivali,naravno obučeni u majice sa ajdukovin sinbolon,pa je bilo puno svita koji su se obukli u ništo ča je na sebi jemalo ajdukov znak i mala dica ka ča morete vidit na slici u kolicima jemali su na sebi dres o Ajduka,a svima je bija najinteresantniji jedan Japanac koji em ča je na sebi jema obilježja od našega Ajduka usput zna pivat i ajdukove pisme.

Ispeci pa reci:

Komentiraj