Ganjc novi sučurački e medij

Datum:January 26, 2023 11:24 pm
Comments are closed

IMG_0167

E sad kad ja ovo napišen,rečedu,nikad van nevalja

Datum:January 26, 2023
IMG_0161

Ajme kad je razbiveno,ajme kad koko uloži trud i to razbiveno popravi,ko bi nan udovoljija,ma ča jemaš gledat kako je to učinjeno,najvažnije je, da je. Evo na ove dvi šentade morete vidit o čemu se radi. Stare,razbivene daske zaminilo je sa noviman,nečemo sad oba tomen kako je opiturano,več oba debljini ovi novi dasak iliti ga murali,a mural je debljine okolo pet puta tri centimetra,a stare daske su bar centimetar tanje,e…

Otvori ...

A nu ji,a iii

Datum:January 23, 2023
IMG_0164

Imamo kante za u ligu naroda:

Otvori ...

Ništa od nadanja

Datum:January 21, 2023
IMG_0297

Na žalost stanovnika staroga dila sela niti je ovo kanal za sredit jin kanalizacciju,niti je ovo kanal za novu odvodnju oborinski vood,več je ovo kanal za postavit novu cijev od vodovoda,jerbo je ona od prije ostarila i vodovod je kako govoridu zbog toga jema velike gubitke.

Otvori ...

Kopat če se za …?

Datum:January 17, 2023
IMG_0247

Tamo na obalu ispod staroga dila sela-Geta,meklo je znakove i obavijesti kako če se tote počet sa radoviman,a niko nezna kojima,samo se zna da če počet danas i trajat deset daan,tako bar piše na obavijesti. A mogli su bili bar napisat ča če se radit,govoridu oni šta tamo stojidu,pa su krenili sa nagađanjiman,a biče se nakon ovi radov više neče događat ka šta to diko zna bit, da kad potegnen…

Otvori ...

Navijač Hajduka-član Hajduka

Datum:January 16, 2023
IMG_0235

U nedilju se u našemu selu moglo pristupit članstvu Hajduka. Ovi ča su činili članske iskaznice nisu jemali ni minute mira,tako da je  broj novi članov u našemu selu dosega brojku od dvista četiri,največu do sad.

Otvori ...

Evo je sredilo,koliko se sredit dalo

Datum:January 11, 2023
IMG_8823

Ko tamo ne prolazi,nikidan je moga vidit na slikan kako to u kišniman vrimeniman izgleda Zrinsko Frankopanska ulica u našemu selu. Evo kako je bilo: A sad je to ovako:

Otvori ...