Google
Current category: sucurac

Danas je prvi dan lita

Datum:June 21, 2018
041

A šta još triba izač iz onega potoka ča ulazi na Sokolanu pa da koko reagira?

Datum:June 18, 2018
065

Na današnji dan pri četrdeset i jednu godinu je pa helikopter

Datum:June 13, 2018
083

Danas je u selo bila akcija od čiščenja mora

Datum:June 9, 2018
002

Uređije se cesta prema groblju

Datum:June 7, 2018
012

Tribalo bi zakrpit ovu rupu

Datum:June 2, 2018
018

Na današnji dan pri dvadeset i sedan godin osnovana je satnija “Putalj”

Datum:June 1, 2018
087

Jučera su se na plaže mekle priobučivalice,na Gojači čak dvi,na šentadama su se minjale gnjile daske…

Datum:May 31, 2018
042