Google
Current category: sucurac

Zar nije bitno da parkiralište za invalide bude i funkcionalno?

Datum:September 29, 2021
IMG_9179

Za one koji neznadu šta invalidiman činidu kad jin parkiradu na misto

Datum:September 27, 2021
IMG_8982

Turisti biciklisti u Sučurcu

Datum:September 24, 2021
IMG_8666

Pa dokad II?

Datum:September 21, 2021
IMG_8626

Je jin lipo

Datum:September 21, 2021
IMG_8507

Pa dokad?

Datum:September 18, 2021
IMG_8358

Od danas se u Kavu more itat građevinski otpad

Datum:September 16, 2021
IMG_6643a

Evo su makli one tikvurine ča ji je meklo na plato isprid kina

Datum:September 16, 2021
IMG_8237

Da vidimo malo kako je ljudima šta stojidu uz Kaštelansku cestu di se odvijadu radovi?

Datum:September 14, 2021
IMG_8167