Google
Current category: sucurac

Šta če ovo i dalje bit svakodnevna slika dok se čako ne dogodi?

Datum:September 5, 2020
IMG_9196

Ma ča ovo smrdi?

Datum:September 3, 2020
IMG_9372

Za koji dan počimlje škola,a sviman je nad glavan jedan veliki upitnik

Datum:September 2, 2020
IMG_6049

Tenperatura mora na Sokolani je petnajst stupnjev

Datum:August 30, 2020
IMG_7431

Nije valjda kako čemo ovo opet sami tribat zakrpit?

Datum:August 27, 2020
IMG_8438

Ma vidi kakvo nan je more

Datum:August 21, 2020
IMG_8543

Da ji sad triban pofalit kako su lipo ono stare jugovinilove štrike uredili

Datum:August 20, 2020
IMG_8516

Da šta se ono radi na cesti navr Osnovne škole?

Datum:August 19, 2020
IMG_8507

Da zašto ništa ne pišen o tomen ča se u selu događa?

Datum:August 12, 2020
076