Google
Current tag: željan jurlin

I šta sad kad je uvelo ote famozne,takozvane,covid potvrde?

Written on:November 20, 2021
IMG_1586

A je li,a ča je oni tvoj Jurlin sa onin ča je napisa na društvenin mrižan tija reč?

Written on:April 29, 2021
147

Željan Jurlin izabran je za presjednika HSP-a Splitsko dalmatinske županije

Written on:November 23, 2019
Slike 16216

Intervju sa Željanom Jurlinom,nositeljen Kaštelanske HSP-ove izborne liste

Written on:May 15, 2017
Intervju sa Željanom Jurlinom,nositeljen Kaštelanske HSP-ove izborne liste

Pitanje postavljeno Gradonačelniku o radovima u Sučurcu

Written on:April 18, 2017
117