Google
Current tag: parkiranje u sućurcu

Znate onu priču od nikidan sa tikvurinan ča ji je meklo da se sa autan ne more na ono placa isprid kina?

Written on:February 21, 2021
IMG_6993