Google
Current archive: February 21, 2021

Znate onu priču od nikidan sa tikvurinan ča ji je meklo da se sa autan ne more na ono placa isprid kina?

Written on:February 21, 2021 3:45 pm
IMG_6993

A ko bi i nan udovoljija

Written on:February 21, 2021 3:14 pm
IMG_8077