Google
Current tag: stari kampanel u sućurcu

Opet je munja udrila u stari kanpanel

Written on:August 31, 2023
054a

Zašto svitlo na kanpanelu i dalje ne radi kako triba?

Written on:May 12, 2023
IMG_3222

Okolo starega kanpanela je meklo ogradu

Written on:May 3, 2023
IMG_5464

Sa starega kanpanela se odlomija komad kamena

Written on:May 2, 2023
IMG_5445

Da zašto Mjesni Odbor nije meka cviče na godišnjicu bonbardiranja isprid starega kanpanela?

Written on:December 7, 2022
IMG_8622

A ča je ovo,pola sela prati šta se događa sa kanpanelon?

Written on:December 22, 2021
IMG_3807

Ka da je priša

Written on:December 14, 2021
IMG_2796

Šta ste zaboravili na stari kanpanel?

Written on:December 6, 2021
IMG_2685

Tribalo bi namistit ovu vidu

Written on:March 27, 2018
321