Google
Current category: sucurac

Šta se događa sa ovin stabalcen?

Datum:May 12, 2023
5886

Di građani našega sela moredu odložit zelenilo kojega ostrižedu okolo kuč??

Datum:May 11, 2023
5882

Kontejneri za glomazni otpad

Datum:May 8, 2023
IMG_5772

Klap,po ko zna koji put

Datum:May 4, 2023
IMG_5471

Okolo starega kanpanela je meklo ogradu

Datum:May 3, 2023
IMG_5464

Sa starega kanpanela se odlomija komad kamena

Datum:May 2, 2023
IMG_5445

Na rivi nima više Tomijevoga dučana

Datum:April 30, 2023
IMG_5081

Šta se događa sa svitliman na staremu kanpanelu?

Datum:April 29, 2023
IMG_4966