Google
535

Da vidimo malo koliko su Kaštila od početka devedeseti na ovamo napredovala?

Datum:May 9, 2021 6:25 pm
Comments
Komentiraj

Koliko smo od početka devedeseti na ovamo točno dobili stanovnika nisan moga nač baš točne podatke pa ji neču ni pisat,ali npr.od 2011 do 2018 godine u Kaštila je došlo novi 2000 manje 14 stanovnika,ili ti za one ča ne volidu računat, nji 1986.

Koliko u Kaštiliman trenutno ima stanovnika niko ne more točno reč,ali po zanjemu popisu iz 2011 godine oti broj je bija 38.667,a pošto se ovi zanji par godin govori kako su Kaštila postala top destinacija, zbog blizine Splita i jeftiniji kvadrati,stanovnika je iz dana u dan sve više i po sviman parametriman mislin da smo debelo prišli ovu brojku od zanjega popisa.

Ali vratimo se mi opet na početak devedeseti godin i neka smo onda imali recimoo, trideset iljad stanovnikov,a zanimljivo,Kaštila su do devedeseti na ti trideset iljad ljudi jemala,dva rengela,jedan u Staromen ka i sad,a drugi je bija u jugovinilu i jopet zanimljivo, sad,trideset godin kasnije sa puno večin brojen stanovnika,Kaštila su spala na samo jedan rengel.

E i poslalo mene nikidan doli u Stari da gren po nalaz od rengena,da mi je to pet minuti,ali naravno, ništa danas nije pet minuti,pa nije ni to,doša ja doli u deset i dvadeset,deset minuti prije nego ča jin triba završit marenda i za ne virovat,minutu prije deset ipo otvaradu se vrata,a mi koji smo tote bili,je svak svoje iznija ča mu triba,a kad san ja doša na red i reka da mi triba nalaz,dobija sa druge strane odgovor,da joj triba točan datum kad je to snimljeno,jer da ona stvarno nima vrimena po imeniman to tražit,a dobro,zva ja osobu kojoj san iša po nalaz,sa druge strane šalje kvragu i nalaze i datume i za nikoliko minuti dobijen datum i uru kad je to bilo,a pa onda ja sad govorin ovoj oti datum i uru,a ona me pogledala,da ne triba ura,a ča ja znan,šta je sigurno,sigurno,e i čekan sad ja,čekan,prošlo deset minuti,pa petnajst,dvadeset,trideset,i na četrdesetoj minuti,eto i ja na redu,a dokle san čeka,ota ista osoba ča tote radi je i ispisivala nalaze i predavala nalaze i naručivala nove pacijente,zaprimala one koji su u oto vrime dokle san ja tote bija bili naručeni,pa bi ona ča je bila na boketi,najedan put nestala,pa bi se opet pojavila i tako cilo vrime,a ljudi ča nisu za oti dan bili naručeni,nego su došli po niku informaciju,naručit se,ili po nalaz ka ja,smo brontulali,a ča je ovo,a dokle čemo čekat,a ča ona šeta vamo tamo,sad je ima sad je nima,a onda kad se nakon par snimanji oni ča su kroza oto vrime bili naručeni,ta osoba opet pojavila,e onda smo došli i mi ostali na red,e i onda san ja otu ča tote radi pita,ma dajte mi ništo recite,ovo četrdeset minuti ča san ovde čeka nalaz,cilo vrime trčete vamo tamo i ne vidin nikoga drugoga osin Vas,a je li se to meni čini ili Vi radite i ovu svu papirologiju i tamo snimate,a ona meni da san dobro to zapazija i da sve to sama radi,a ljudi vanka čekadu,brontuladu,a naravno i ja skupa sa njiman,samo na krivu osobu i na kraju kad smo svi čuli ča nan je rekla,e sad je bilo,a onda kad nije ništa valjalo,onda je ovde nji četvero radilo,jemali smo stalnoga likara,a ne ka sad,likar očita nalaz na daljinu, dođe jedan put sedmično za učinit ultrazvuk,evo me naručilo da neka dođen pet desetoga,a mene ništo probada i hitno mi je za prigledat se,a jadni ti smo,pa je bilo,a evo če sad izbori i niko se nije dodirnija i ovega problema,je da nan uvik prid izbore čudo toga nalažedu,ali lipo bi bilo čut da se koko i ovega sitija itd.itd.,znate kako to več ide moga bi do sutra ja ovde bubat po sloviman ča su ljudi sve tote govorili,ali bi naravno,cilo vrime ono,bip,biiip triba pisat,pa neču,nima smisla.

A sad se malo idemo usporedit sa drugiman gradoviman sa sličnin brojen stanovnika i ča oni jemadu,ali neču puno nabrajat,evo ču uzest samo za primjer grad Bjelovar koji isto tako po popisu iz 2011 godine ima 40.276 stanovnika i bolnicu-staru,a sad su napravili i novu,ne triba nama u Kaštila činit bolnicu,jerbo za deset minuti moremo doč u Split,ali moremo u ove anbulante koliko ji jemamo smistit likare sa ultra zvukoviman i u gornja Kaštila metit još jedan rengel,a ne da se Kaštelani snalazidu kako znadu i umidu,jerbo tek za pet miseci moredu doč na red,a cilo vrime nan punidu glave kako je vrlo bitno učinit pregled na vrime,ono na vrime glavu spašava,e i sad ča ona osoba sa vrja priče, ča je probada i triba učinit ultra zvuk za vidit ča je i more tek u deseti misec na red doč,more učinit,a ništa,nego ka ča je ovoj ča zapišije rekla,da če provat vidit diko na drugo misto,a moju mater san zanji put na ultra zvuk ja u Trogir vozija.
Ajme žalosti,a drugi grad smo po veličini u ovoj našoj županiji.

Komentiraj