Google
249

Kad če se ljudi moč kupat na plaži Kamp u Gomilici?

Datum:June 20, 2021 12:20 am
Comments
Komentiraj

Ima dvadeset daan da su u gomiličkoj Marini gorile jahte (jedrilice),a dvi su doveli u pličak plaže Kamp za da bi ji sa kopna mogli gasit,e i ča se sad događa,a da pošto je to Kaštelanska plaža,onda po zakonu oto ča je odo ti brodi ostalo,Grad Kaštila mora ote ostatke micat ča,a pošto se, kad su doveli dizalicu,oti brodi pri podizanju raspadadu,e onda ji je tribalo komadat i na pecibokune ji iz mora vadit vanka,a to sve da bi nas koštalo okolo polak milijuna kun,a Grad bi se kasnije triba naplatit od vlasnikov oti brodov??

A sad se vratimo u onu večer kad su se to brodi vodili prema pličaku plaže Kamp i evo ču kopi paste šta san u textu o tomen požaru napisa, šta su ljudi koji su tu bili govorili: „Bilo je grintanja,jedan je čovik vika da maknedu brode ča od plaže,a i od strane mladosti koja se tote našla,kako se nečedu imat di kupat,jerbo je ova dva broda dovelo do same plaže da ji sa kopna moredu gasit,tako da če bit puno,puuno posla da se plaža dovede u red,jerbo če u moru bit krcato rastopljene plastike,a i pitanje je šta se dogodilo sa gorivon iz rezervari od brodi.“(završen copy paste)

E i sad se nameče logično pitanje,a šta bi se npr.dogodilo da je ovi čovik šta je vika ili oni ča su bronttulali kako čedu sa brodiman upropastit plažu,išli provat zaustavit da se oti brodi tote dovedu??

Najvjerovatnije bi po nji došla interventna policija,jerbo ne dadu da se oti brodi gasidu upravo tu, di je neko reka da bi tribalo?

A ko je ti koji je reka da se ti brodi baš tote na plažu dovededu?

I je li to bilo u dogovoru sa odgovorniman u gradskoj administraciji ili nji za to niko nije kontaktira?

Pa se nameče i pitanje,zašto niko od odgovorni iz Grada u momentu kad su te brode vukli na plažu,nije reagira?
Možda tu i nisu bili? Nisu tu bili,a događa se tragedija? A možda su i bili i dali dozvolu za da se brodi tu na plažu možedu dovest? O tome se ništa ne govori??

Ali zato su građani-pojedinci provali zaštitit plažu,ali bezuspješno,a možda je i bolje,kasnije bi bilo po njima,kako se zbog nji nije moglo na vrime udunit?

A ti su pojedinci nažalost,znali,kakve če to sve posljedice ostavit na ovu plažu za koju če tribat dosta vrimena da se dovede u red,pa da bar približno bude,ka šta je do ovoga događaja bila, iako puno roditelji izražava bojazan,jer kako govoridu,more se sve lipo na oko blistat,ali niko ne zna koje sve i dokad če, razne sitne čestice ko zna čega sve, tu u moru bit prisutne??
Puno je tu nepoznanic koje ljudi između sebe prepričavadu…

IMG_1429

IMG_2158

IMG_2165

IMG_2166

Najvjerojatnije če tribat i ko zna koliko debeli sloj žala minjat:
IMG_2168

IMG_2170

Inače u subotu brodi u pličaku više nije bilo,ali zato sad slijedi detaljno čiščenje podmorja,mora,plaže…

Komentiraj