Google
232

Pitadu me u selo da di bi u nas tribali bit ovi polupodzemni kontejneri za smeče?

Datum:August 24, 2021 9:15 pm
Comments
Komentiraj

A ča to mene pitate? A kako ča?Jesi li ti u Mjesnomen Odboru? Ajde pak. Jesan i?Jeli oti Mjesni Odbor počeja radit? A je,baš smo nikidan-u četvrtak jemali sjednicu. Jemali ste sjednicu? A kako ništa oba tomen nisi pisa.Ajde pusti sad to,čekan da mi se slegnedu dojmovi pa ču onda,još uvik mi u glavi rebunbajedu,odbijedu se ka od šponde i nikako ji stivat na jedno misto. Nego pusti sad MO,ča ste Vi mene tili oba otiman kontejneriman pitat?
A eno piše kako doli u Štafilič mečedu ote polupodzemne kontejnere,pa di če to u selo kad bude meknit?
A šta mene pitate di če meknit?
Da ča njega pitamo?
A tamo lipo piše da se ti kontejneri mečedu di su se dogovorili Grad, Zeleno i modro sa Mjesniman Odboriman.
Eto prvi put sad čujen,a govorin pri koji dan smo jemali Sjednicu,a o tomen nije bilo nikakvoga govora,iako se u ovi,evo če u deseti misec tri godine da je ovo Mjesnoga Odbora na snazi,par puti dogodilo kako je rečeno da je MO donija odluku,a da ja za otu odluku neznan,neka san i ja član otega istoga Mjesnoga Odbora,a ča se dogodi,odluku donese HDZ sela,pa biče oni kontadu da je to,to??
A lipo si nan objasnija.
A eto ča ja znan.
A lipo znaš.
Znaš ča,je li ja oto znan ili neznan,uopče nije bitno,važno je samo kako je MO takvu odluku triba donit,a nije ili možda je?

Inače svi komentiradu ote polupodzemne kontejnere-spremnike i nikomen nije jasno kako če se u nji itat,pa kako če se iz nji praznit,pa je li če se to mirit,kako če se mirit,je li na litre ili kile,pa onda ovi govori,tribalo bi na litre,ako se več po kantama plačaju litre,onda neče ovde po kiliman itd.itd.

A pravo da rečen kako če se računat neznan,uglavnon oti polupodzemni kontejneri imače svoje otpadomjere,to znači da če se oti otpad mirit,a sve naslučuje da bi moglo bit po kiliman,a možda san ja čako i falija??

Inače oti spremnici radidu na principu kartice isto kako ispraznidu kantu i onda sa nje očitadu bar kod,tako če i ta kartica imat bar kod pod kojin če se vodit vlasnik ote kartice i svaki put kad se ide iskrenit smeče umetne se kartica uvali smeče u otpadomjer, zatvori poklopac uzme kartica i to je to.(ala biče zaboravljeni kartic ča čedu ostajat u kontejneriman)

A onda je bilo priče i o tomen kako se oti poluzakopani spremnici praznidu?
Da biče usisivačen,pa onda da nije vako,da nije nako,a ovi je jedan reka da biče ovi kontejneri ča su blizu mora jemadu ispuste prema moru,a kako to misli, pita ga je ovi drugi,ka da se neče vidit da po moru pluta smeče,neče,cjev iz kontejneri če ič pestometri od obale prema pučini,pa ga je nakon izrečenoga poslalo na jedno misto.
Inače,kako se praznidu oti poluzakopani kontejneri iliti ga spremnici?
A jednostavno.
Ono ča se vidi to je vanjski dijal, (jeli nisan zna) a oni u sebi jemadu i unutrašnji dijal-kanta u kanti,koja kad se napuni,podigne se dizalicon otvori dno i isprazni u kamijon smečar.Eto.

IMG_6373

IMG_6372

Komentiraj