Google
Current tag: promet u starčevićevoj ulici

A ča ti ka ne stojiš u Starčevićevoj i ne vidiš ovi kaos sa kamijoniman,pa ništa o tomen ne pišeš?

Written on:May 11, 2018
003