Google
405

Asti a ča ovo radidu na Dijoklecijanovoj palači,nike exterijerne preinake?

Datum:May 11, 2019 11:56 pm
Comments
Komentiraj

Prije ulaza kroza Zlatna vrata,sa vanjske strane Dijoklecijanove palače, sa jedne i druge bande, stojidu dva konja,pa se svi čudidu,ma ča je sad ovo, kome je palo na pamet badat se u palaču?
Ma to se snima nika strana serija,a sve to i niz drugi zahvati unutar palače je učinjeno od stiropora.

094

129

Ispeci pa reci:

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: