Google
1,542

I ovu godinu je provrija Rišič (I)

Datum:February 12, 2014 9:27 pm
Comments
Komentiraj

Priča okolo Rišiča je i dalje osta misterij. I niko nezna kad če izvrit. Diko prođe pet godin pa ništa,deset godin i ništa,a evo jučera je provrija,a i lani je ako se sičate isto tako,a prije toga je zanji put to bilo 2009 godine,a po nagađanjiman koja se prinosidu sa kolina na kolino to je ponornica koja zbog veliki kiiš izleti vanka, pa onda da to ima veze sa tlakon zraka,a ima i teorija da se to gori u Blacama u nikin lokvama posli veliki kiiš skupi puno vode koja prolazi kroz Kozjak i izvire u Sučurcu. Zanimljivo je da se još niko za ovi fenomen nije zainteresira i proveja koja ispitivanja o razlozima izviranja Rišiča,a i sami teritorij u gornjemu toku di voda prolazi je u katastrofalnome stanju tako umisto da voda ide koriton razliva se svugdi okolo,a i puno malo se o ovome i govori,a šteta je da ovi fenomen ostane nezapažen. Evo ja ču ga ma koliko kome bija dosadan svaki put kad provre spomenit. I na kraju ču ponovit onu priču ča san je lani bija napisa.

A sičan se ka dite biče san jema jednu sedan osan godin bila je nedilja,a ja sa ocen na rivi,a jedan je čovik sa Kajinoga briga počeja vikat:”Ljudi provrija je, provrija je, Rišič je provrija”. I najedan put nastalo je komešanje sve aute,a u ono vrime ji nije bilo baš puno (pri čedrdeset godin) su puncate krenile put izvora,a otac je jema fiču i sičan se da nas je u njemu skupa sa menon bilo šestorica,ja san sidija na nikome čoviku i
cilo vrime dok nismo došli do gori uza put su se mogli vidit ljudi kako gredu vidit oti fenomen. Čak su se i kosiri i nožice za strič nosile i odma se krčija put za da bi se moglo doč. A danas? Nigdi nikoga,puti su zaresli,cili san se izgranfa za do izvora doč,ali nije me bilo briga,bija san gori i opet ču i drugi put poč i svaki put kad provre opet ču nanovo ič, pa sad bija jedini u selo ča če gori odit,jerbo dokle san se do gori vera prisiča san se i prisičaču se svaki put otega puta kad san sa ocen ka mali prvi put bija tot.

P.S.
Rišič se nalazi istočno od groblja,najbolje je da grete onin betoniranin puten ča ide prema domu pa gori desetak petnajst metri prije bogena u desno skrenite livo kroza brnistru i pratite žuborenje vode. Zašto ovo pišen?a zato jer san kroz priču vidija da puno nji niti je čulo za Rišič,a kamoli da zna di je.
Ako grete gori do izvora povirit obucite se u čako materijala ka trliš jerbo če van ona drača od robe sve trance učinit i bilo bi dobro da obujete čižme i na kraju nemojte otu vodu pit jer je ka ona izvire iz zemlje samo ko zna okle je došla i kroz ča je sve prošla.

Ovo je misto di Rišič izvire:

3 Comments add one

  1. mudrajko says:

    Ovako mali izvor a kolika vodurina?

  2. masograd says:

    ma ja je se moj slikokronicaru isto uvik napijen

  3. LiliHip says:

    Pechina,ti misliš da bi se strukture mjesta trebale založiti kako bi ovo mjesto zaživilo? Zanimljivo,samo ne znam komu je do toga stalo?

Komentiraj