Google
2,950

Jučera je pod naletima Garbinade doli na rivu potopilo dvi brodice

Datum:December 29, 2017 11:40 am
Comments
Komentiraj

Ove doli slike ča če te ji vidit jučera san učinija na Splisku rivu i sad govorin ja san sebi trči u selo,ko zna ča se tamo događa kad je ovde ovako:

I seja ja u onega moga “trista s mista,a kad san doša u selo ništa,je bi se diko more itnilo,ama je to ništa kako zna bit i taman mi je trevija jedan ča se u odnosu na mene u more razumi,pa ga pitan,da kako to u Splitu more ita i po desetak metri,a ovde ništa,a on meni govori da je ovo Garbinada,a nas štiti Marjan,an tako:

I onda san iša doma,a kad san se nakon malo više od po ure vratija, moglo se vidit ovo:

Ispeci pa reci:

One Comment add one

  1. LiliHip says:

    Uvijek na isto mjesto.

Komentiraj