Google
662

Nevrime je bacilo murvu

Datum:September 24, 2018 3:40 pm
Comments
Komentiraj

Danas okolo podne kad je počelo ono nevrime,doli isprid prve škole u selu, ili ti ga tamo isprid stare popove kuče,vitar je srušija staru murvu, koja je kako se vidi jednin dilon u deblu bila gnjila,pa su za desetak minuti došli naši vatrogasci i raskomadali je na komadiče koje bi tribali skupit komunalci.

Ispeci pa reci:

Komentiraj