Google
695

Ode i zadnji čenpres u užemu dilu sela

Datum:June 16, 2017 11:45 pm
Comments
Komentiraj

Jema par daan da je okinilo oni čenpres isprid zgrade od knjižnice koji se bija nagnija još kad je bilo ono veliko nevrime
2015.godine. Pošto je posal bija prilično zaht(i)jevan,učinili su to oni ča se veredu i penjedu sa konopiman uz pomoč dizalice koja bi okinuti dijal dizala i micala ča.

025

047

069

148

078

103

059

Ispeci pa reci:

Komentiraj