Google
412

U Sučurcu lučica sa oko 420 vezov ?

Datum:September 11, 2023 11:40 pm
Comments
Komentiraj

IMG_9698

Kad smo imali zanju sjednicu Mjesnoga Odbora,tamo dalekoga 11.05.ove godine,onda nan je presjednik MO-a pridočija ideju izgradnje lučice (neznan točno za šta, brodice,brode,jahte,jedrilice…?) i to ni više ni manje nego li,da bi bilo četiristo i dvadeset vezov?,a za informaciju,doli u Staromen ona luka-lučica šta se je učinila je za,kako to stručno rečedu,cca sto i osandesetak brodic,e sad za one koji po selu postavljadu pitanja,da ča če nan otolika megalomanska lučica,ovi drugi odma dajedu odgovor,a vidili su u Staromen koja je navala bila za dobit vez,a pa šta nebi u Sučurac napravili,ma ni ti duplo veču,več je na to duplo dodalo još šezdeset misti,a u selo trenutno  u moru jema biče možda okolo devedesetak brodic,možda koja više ili manje?Ma nema veze,navikli smo mi,najpri smo bili zatrpani sa industrijon,a sad čemo sa lučican,a kojiman pita ga ovi do njega,a jeli govoridu da če sad na ovu stranu jugovinila činit veliku marinu od ko zna koliko vezov,je,pa onda ova lučica sa četiristoidvadeset vezov,tako je bilo i pri,sa jedne bande jugovinil,a sa druge partizan,a di smo mi bili?u sredinu,eto.

Velika su pitanja po selu,a puno malo odgovori se more okolo toga dat,ali mogu reč da su se na toj sjednici MO Viječnici složili sa izlaganjem presjednika kako Lučka uprava planira napravit lučicu nigdi od Bistrice ili Tunbina,pa vamo prema Mulu,(da ne ispadne kako nan očedu ništo napravit,a mi to u startu odbili) npr.mene je zanimalo,okle,dokle i prema di bi se oto lučice točno radilo,nismo dobili informaciju,zašto toliko vezov i za kakve  brode če bit, isto tako nismo dobili informaciju,pa me zanimalo,a di če se smistit i koliko če bit parkiralište za aute,jerbo,ako če tote bit vezovi za 420 brodi,neka usri lita subota ili nedilja dođe samo sto vlasnikov se vozikat sa svojin brodičen i naravno,svako ima ništo za donit,a neče valjda to na ruke nosit,a to je onda sto aut viška u našemu mistu koje je i ovako sa autan zakrčeno,naravno,ovde govorin samo o sto aut,ali ka ča znamo,oni mislidu učinit lučicu za četiristo i dvadeset vezov,a pa sad Vi činite sami,bez mene,računicu.

Inače na toj sjednici san inzistira da nan se u šta skorijemu roku pridočidu oti projekti iliti ga projekcije kako bi oti projekti tribali izgledat,pa je presjednik reka kako če on skoro opet poč u Lučku upravu na sastanak,a na to mu je Željan reka,da neka mu se javi,pa da če i on poč sa njin,ali od toga dosad nije bilo ništa,bar šta mi znamo,presjednik se opravdava kako oni u Lučkoj upravi nisu mogli zbog ovi ili oni okolnosti,pa su onda bili godišnji odmori,a kako je krenilo,sad če još malo bit BožičnoNovogodišnji blagdani,pa vrime o skijanja…a vrime ide,a šta je još zanimljivije,od 11.05.kad smo imali tu zadnju sjednicu,do dana današnjega još uvik od strane nas viječnika nije verificiran ni zapisnik od ote sjednice,znači evo sad če bit sto i dvadeset daan da je zanja sjednica bila,a u poslovniku nan piše da u roku od tri miseca sjednicu moramo imat,znači u okviru devedeset daan,mora se održat sjednica šta je debelo prikoračeno,šta se događa neznan,ali mi se čini da se na ovi način kupuje vrime i da nas se oče stavit prid gotov čin,jer u zapisniku kojega smo dobili na autorizaciju među ostalin piše “Svi vijećnici se slažu sa prijedlogom ali
inzistiraju da dobiju na uvid idejni projekt i nakon toga aktivno sudjeluju u promjenama i dopunama
samog projekta te će po potrebi pozvati sugrađane na javnu tribinu u kojoj će jedina tema biti lučica.

Moj ispravak je bija (Šta se tiče teme lučice,krivo je napisano,ja san inzistira da građani našega sela obavezno sudjelujedu okolo pitanja ove lučice,a ne kako je napisano ” te će po potrebi pozvati sugrađane na javnu tribinu u kojoj će jedina tema biti lučica.” pa ovo svakako ispravite.

I na samome kraju,presjednik nan je još govorija i o tomen,kako če se sa projekton izgradnje ove lučice riješit okolo sedandesetak posto problema naplavljivanja staroga dila sela,naravno,ni za ovo nema objašnjenja kako i na koji način?
Ovo je kako meni,tako i svima onima koji su za rješavanje ovoga problema zainteresirani,još od svega največi misterij,kako mislidu sa izgradnjon lučice sredit naplavljivanje uličic u staromen dilu sela u koje more ulazi kroz raštele od odvodni kanali,a zanimljivo je i to kako nan se do sad cilo vrime govorilo da je to problem za koji če se činit poseban projekat,a sredstva povuč iz Evropski fondov?

A još zanimljivije je to,kako je ovi novi saziv Mjesnoga Odbora sa večinon glasov donija odluku da prva faza uređenja Sučuračke obale ili rive (kako ko zove)bude od Tunbina prema Mulu.Jer najpri triba zaštitit ljude i njiovu imovinu,a onda se nakon toga ajmo puvat sa plažaman.

E i onda me u selo pitadu da zašto oba ovoj lučici do sad nisan ništa pisa,a i gradonačelnik je na televiziju o tomen govorija,a ja objašnjajen kako se kroza ono šta je nan u MO-u rečeno, ništa točno nezna,sve nan je to nikako apstraktno rečeno.

Uglavnon če ovo sve skupa bit vrlo zanimljivo.

Na ovu sliku ča ču je meknit ste sigurno več zaboravili,a jedna je od nji nikoliko koje smo vidili kad smo bili na petomen katu bile zgrade kad nan je dogradonačelnica krajen 2020 godine govorila o idejniman projektiman uređenja obale-rive di san na moje pitanje,kako mislidu riješit naplavljivanje staroga dila sela,dobija spreman odgovor,da če se izgradit zid koji če priječit valovima da plave oti dijal.

A dobro.

IMG_9696

Komentiraj