Google
158

Bidan Gurgur Ninski, tribalo bi mu na palac meknit “flaster”

Datum:July 21, 2020 11:45 pm
Comments
Komentiraj

Kako ko prođe kraj kipa o Grgura Ninskoga tako ga pomilki po palcu,jerbo po pričanjiman to nosi sriču,a koliko je ruk priko njega prošlo vidi se po tomen kako je cili izglancan,u ona zlatna vrimena o turizma tote se čeka u redu,a jema i oni ča palac prisvojidu,pa ga znadu i po polak minute glancat,pa zato nije ni čudo ča se na palcu od istrošenosti materijala,stvorila pukotina koju triba ča pri tašelat,a da to nije prvi put morete vidit na slici,vidi se kako ga je več tašelavalo.

IMG_6929

IMG_6927

Ispeci pa reci:

Komentiraj