Google
212

U posjet nan je doša največi ratni brod na svitu,a nas od svega zanima kako uspijedu nahranit otu pustu posadu?

Datum:November 17, 2022 3:10 pm
Comments
Komentiraj

IMG_7595 IMG_7614

 

Prošlo je evo desetak daan kako je ono „malešne šešulice“ od Američkoga nosača avijona išlo ča,a još se o njemu raspravlja,nečemo oba tome kako je jednima drago šta su došli,a drugima šta su išli ča,nečemo ni o naoružanju i opremi ča jemadu na otemu brodu,da nan je deseti dijal od toga auuu,di bi nan bija kraj,a možda je i bolje da nimamo…

Malo čemo oba tome koliko ji na tomen brodu ima,a ima ji umalo ka i nas u selu,samo okolo koju iljadu ipo manje,e i sad,svi se oni nalazidu na otomen brodu,a ka ča je to u našemu selu i drugiman mistiman,tako je to i na otemu brodu,jema oni ča se volidu,a jema i oni ča se mrzidu,a jema i čimavic pa jedva čekaš kad češ ga se otarasit…, lako je u selu,nemoraš onega ča ga ne voliš nikako ni vidit,ali ajde ti pa se sakrij na brodu od jednu 333 metri,to bi bila dužina nigdi možda od anbulante do škole,plus minus-vamo tamo,a pa ti sad izbjegni onega koji ti ne šmeka,jer je mala vjerojatnost da ga u to trista i ništo metri nečeš vidit ili u šetnji ili u teretani ili u kojemu dučanu ili u kino dvorani ili u čitaonici ili …

Jer sve ono šta ima jedno,ne selo ka mi,več grad,to isto se nalazi i na tomen nosaču.

Ali dobro,o tomen nije bilo govora.

Šta je bila  ka glavna tema ovi ča san ji sluša dokle su oba tomen brodu govorili,recimo sad da po onemu ča se govori i računano u grubo na tomen nosaču koji je največi na svitu jema nigdi okolo pet iljad i četiristo,pesto, šesto svita i sad je priča bila okolo toga,a ča oni jidu na tomen brodu,okle jin ota pusta spiza,pogotovo kad su po nikoliko miseci nasrid kojega od oceani,a dnevno činidu okolo osamnajst iljad obrokov,nečemo govorit o drugoj spizi,eto dosta samo da svaki od nji izi po jedno jaje dnevno,pa sad ti računaj koliko je to samo jaj,a i okle jin jaja ako moredu izdržat samo okolo niki misec daan,pa i manje, od kako ga kokoš snese,a oni su po nikoliko miseci na brodu,a jedino „kopno“ ča ga u to vrime  vididu su ustvari leđa od kojega velikoga kita,pa je priča išla dalje i ovi drugi govori,ja mislin da na tomen brodu jemadu i kokošinjac,ali zato je bila najjača od ovega trečega,kad jin je reka,a jeste nepametni,kad jin pofali spize onda pošaljedu pilota sa spiskon pa on sede u (fantoma-avijon) F-16 oli u F-18,ovisi kolika je priša i trkne do najbliže samoposluge kupit ono ča jin triba.

A ča ti misliš,doša nan je u posjetu jedan od največi nosači avijoni na svitu i  ne govori se ni o brodu ni o onomen ča sve na njemu od opreme, naoružanja,avijoni,helikopteri…jema,nego su se oni uvatili priče koliko tamo spize izidu,okle jin ta spiza,a naročito jaja,jaja su ispala največa enigma?  😀

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: