Google
760

A bi li koko moga objasnit kako bi sad ljudi sa autan tribali doč do svoji kuč i garaž?

Datum:September 30, 2019 11:40 pm
Comments
Komentiraj

Evo je večeras okolo devet manje kvarat kroza Starčevićevu ulicu prošla makinjeta ča po cesti crte čini.
I sad,ako čemo poštivat pravilo pune crte na cesti koje se,ako je priđete,smatra prekršajen,neka mi objasni oni koji je ovo nacrta ili oni koji je onomen ča crta,reka da ovako nacrta,kako sad ljudi ča gredu iz pravca sela moredu autan doč do svoji kuč i garaž,kad jin je meklo punu crtu i po pravilu priko nje ne smidu proč?

002

005

Ovi put vodi prema jednoj građevini sa šest stanov:
009

Ispeci pa reci:

Komentiraj

Prethodni post:

Slijedeći post: